EASY FM - systém pro správu majetku

Systém správy a údržby majetku firem

Facility management

Chráníme majitele firem a odpovědné zaměstnance před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku.

Pomáháme firmám s efektivní správou majetku a tím vnášíme do jejich podnikání KLID a prostor pro jejich růst.

sipkaZelena

Obáváte se:

 • Pokut za propadlé revize?
 • Nevyplacení pojistných událostí při nedodržení zákonných povinností?
 • Nečekaných výdajů a investic do majetku?
 • Chaosu v dokumentaci?
 • Odchodu zaměstnanců, kteří vám spravují majetek?

Máme pro vás řešení:

 • Informační systém pro správu majetku SW KLID
 • Analýza a nastavení systémů řízení správy majetku
 • Vzdělávání ve správě majetku

Chcete mít PŘEHLED nad svým majetkem?

sipkaZelena

Vaše osobní údaje (jméno,příjmení, e-mailová adresa, telefon) jsou u nás v bezpečí a budeme je (EASY FM s.r.o.) na základě právního titulu (oprávněný zájmem) zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů. Účelem je registrace do vzdělávacího kurzu a zasílání našich obchodních sdělení. Registrací do kurzu berete na vědomí výše uvedené.

Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku.

Co se na tomto semináři dozvíte?:

 • Jak na legislativu – legislativní požadavky, kontrolní orgány, sankce a pokuty
 • Právní výklad nastavení odpovědností
 • Jak definovat pracovní smlouvy, popisy procesů, směrnice, smlouvy atd.,
 • ICT podpora a řízení dat - představení možného SW řešení
 • Jak na majetkové pojištění
 • Možnosti analýz aktuálního zajištění
 • Ukázky nastavených systémů z reálného prostředí
 • Představení seznamu základních legislativních povinností a ostatních vzorových dokumentů

Vaše osobní údaje (jméno,příjmení, e-mailová adresa, telefon) jsou u nás v bezpečí a budeme je (EASY FM s.r.o.) na základě právního titulu (oprávněný zájmem) zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů. Účelem je zaslání e-booku a zasílání našich obchodních sdělení. Stažením berete na vědomí výše uvedené.

První z řady e-booků zaměřených na nastavení efektivního systému ve správě majetku.

Co se v tomto ebookovém seriálu na téma správy majetku dozvíte?

 • Jaké chyby pravděpodobně děláte
 • Čeho se máte rozhodně vyvarovat
 • Co tedy prakticky můžete udělat jinak
 • Jak postupovat, abyste získali KLID ve správě majetku
 • Jak najít v této oblasti systém a hlavně jej pochopit
 • Jak se vyhnout sankcím ze strany kontrolních orgánů
 • Jaké podpůrné nástroje můžete pro správu majetku využít
 • Jak získat kvalitní dodavatele pro tuto oblast a jak je kontrolovat a mnoho dalšího...

Vaše osobní údaje (jméno,příjmení, e-mailová adresa, telefon) jsou u nás v bezpečí a budeme je (EASY FM s.r.o.) na základě právního titulu (oprávněný zájmem) zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů. Účelem je vytvoření registrace v SW KLID a zasílání našich obchodních sdělení. Registrací do systému SW KLID berete na vědomí výše uvedené.

SW KLID je databázový systém, který je určený pro efektivní správu majetku, infrastruktury a pracovního prostředí.

Získáte zdarma základní verzi SW KLID FREE, pomocí které získáte:

 • Komplexní přehled pro správu a údržbu majetku
 • Plánování a evidence údržbových a úklidových procesů
 • Systém pro řízení životního cyklu majetku
 • On-line komunikaci zainteresovaných subjektů
 • Kalkulaci předpokládaných nákladů v dlouhodobém horizontu
 • Plánování a hlídání veškerých termínovaných zákonných činností (revize, kontroly atd.)
 • Pasportizaci a evidenci jednotlivých konstrukčních celků objektů atd.
 • Elektronickou archivaci dokumentace a mnoho dalšího…

Vaše osobní údaje (jméno,příjmení, e-mailová adresa, telefon) jsou u nás v bezpečí a budeme je (EASY FM s.r.o.) na základě právního titulu (oprávněný zájmem) zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů. Účelem je zaslání případové studie a zasílání našich obchodních sdělení. Stažením berete na vědomí výše uvedené.

Podívejte se na případové studii implementace SW KLID do vybrané organizace.

Obsahem studie je představení:

 • Stručného shrnutí projektu
 • Popisu výchozího stavu
 • Očekávaných cílů (přínosů)
 • Postupu implemenatce
 • Výsledného řešení

SW KLID je databázový systém přístupný přes webový prohlížeč, který je určený pro efektivní správu majetku, infrastruktury a pracovního prostředí

Více informací →

Pomocí této analýzy lze efektivně ověřit zajištění jednotlivých procesů Správy majetku a zajištění back office s ohledem na minimalizaci nákladů a úsporu času

Více informací →

Naučíme vaše firemní odborníky nastavit a zavést funkční systémy, s kterými budou efektivně a rádi s ním pracovat.


Více informací →

Naučili jsme se pro naše klienty využívat možnosti financování z evropských dotací a fondů. Umíme také pomoci v oblasti. Manažerského poradenství a nastavování systémů řízení .

Více informací →

sipkaZelena

Náš příběh

Dovolte mi, abych Vás provedl timto příběhem o nás a o naší společnosti. Jmenuji se Ondřej.

 • Jak jsme se poznali

Jako první co lze o nás napsat je to, že naše společnost je založená na mnohaletém přátelství a s tím je i spojena vzájemná důvěra. Již na základní škole jsem poznal Martina , stali se z nás nerozluční přátelé a naše přátelství trvá dodnes. Následně v roce 1995 se na další škole setkávám s Marcelem a i tentokrát tomu nebylo jinak, od první chvíle jsme v symbióze a rozumíme si. Jelikož všichni jsme sportovci, tak zakládáme fotbalový tým, který společnými silami vedeme navzdory našim eventuálním zraněním.

Propojení našich osobních a podnikatelských životů nás lákalo natolik, že v roce 2008 s Martinem a Marcelem zakládáme náš první společný podnikatelský záměr a sice firmu ANAKA. Tato firma je primárně zaměřena na dodávání náplní do tiskáren a úspěšně se stabilizovala na trhu, což trvá doposud.

V roce 2011 jsme začali ladit myšlenky nového projektu pro správu majetku a podpory back office společností a vše vyústilo v roce 2013 v založení naší firmy EASY FM.

 • Proč jsme založili naši firmu

Pracoval jsem pro desítky malých a středních firem o pár zaměstnancích až pro organizace o tisících pracovnících. Za tuto dobu jsem poznal mnoho způsobů řízení firem, mnoho systémů a pravidel, která používali. Sledoval jsem lidi, kteří s těmito systémy pracují a co jim to přináší. Viděl jsem, slyšel jsem a především jsem cítil mnoho trápení, opakování stejných chyb, problémů a úskalí, které vedoucí pracovníci denně řešili a často se tak díky tomu ocitali v začarovaném kruhu.

V hlavě sem si proto před lety začal pokládat jednoduchou a velmi důležitou otázku:

Jak zjednodušit a přitom zefektivnit systém řízení a jak těmto vedoucím pracovníkům pomoci ? V tu dobu se začala rodit myšlenka jednoduchého systému pro správu majetku a zabezpečení určitých činností back office společnosti.

Zjistil jsem jednu důležitou a podstatnou skutečnost. Mnoho majitelů firem a osob ve vedení malých a středních společností nedělá ve svém pracovním čase to, co je nejdůležitější pro zajištění prosperity a růstu.

Místo toho, aby svou veškerou pozornost ve svém pracovním čase zaměřili na tyto nejdůležitější činnosti , tak obrovské množství času věnují činnostem, které s chodem firmy souvisí, musí být zajištěny, ale rozvoj společnosti nezajistí. Většina řídících pracovníků ve firmách plýtvá svým drahocenným časem při činnostech, která jsou nutná pro chod firmy, ale nerozhodují zda firma je úspěšná na trhu anebo za pár let zkrachuje .

Mnohdy tyto činnosti, často administrativní povahy, zatěžují natolik, že musí trávit ve svých firmách hodiny a hodiny navíc, noci i víkendy a podstatnou část svého volného času. Tento volný čas by mohli věnovat svým rodinám, odpočinku, koníčkům a osobnímu životu, jenže nemohou!

Hledal jsem tedy cestu, jak těmto podnikatelům a manažerům pomoci a do jejich života přinést trochu KLIDU a vybral jsem si nakonec oblast SPRÁVY MAJETKU a ostatních podpůrných činností, které existenci firem doprovázejí. Této oblasti, se říká Facility management a je nedílnou součástí každého podnikatelského záměru, každé firmy a organizace.

 • Jaké jsou mé osobní důvody pro založení firmy?

Pomáhat podnikatelům zjednodušit si život mi dává smysl. Pracovat společně s lidmi, které mám rád, věnovat se tomu, co dává smysl a především pomáhám lidem získat více KLIDU, času, energie a tvořivou mysl na to, co je opravdu důležité v životě firmy je hlavním důvodem, proč jdu touto cestou.

 • Proč správa majetku?

V případě, že společnosti vlastní spoustu majetku - nemovitostí, strojů, zařízení a technologií, tak je správa tohoto majetku nákladnější, náročnější a z toho vyplývá velké množství povinností a úkolů, které s údržbou tohoto majetku souvisí. Čím více je tohoto majetku, tím více je také legislativních povinností, které padají na hlavu vedení společnosti. Správa majetku obsahuje mnoho problémových oblastí a rizik a to speciálně v oblastech, týkajících se státního odborného dozoru. Nedostatky v této oblasti mohou mít velice závažné důsledky. V mnoha případech mohou nedostatky v této oblasti způsobit například neproplacení pojistných odpovědností nebo vysoké pokuty (až do výše 2 milionů Kč). V konečném důsledku mohou nedostatky vyvolat trestně právní zodpovědnost majitelů firem za špatné vedení a vážně ohrozit vlastní existenci těchto společnosti.

Čím více je povinností, tím více je třeba dbát na kvalitní řízení tj. na SYSTÉM. Vzrůstá proto potřeba nasazení vhodných nástrojů pro podporu manažerské práce poskytujících aktuální, přesný a jednotný pohled na veškeré činnosti související se správou majetku.

Proto jsme si tuto oblast vybrali. Spojujeme a uplatňujeme v naší práci zkušenosti z desítek let v oblastech nastavovaní systémů řízení a vlastní správou majetku - facility managementem.

sipkaZelena

Ondřej Antoš

Ondřej Antoš

řízení
(+420) 606 822 023 ondrej.antos@easyfm.cz

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.

Marcel Zanusso

Marcel Zanusso

obchod
(+420) 606 818 925 marcel.zanusso@easyfm.cz

Dokážu vám, že to co děláme, dává smysl. Jsem obchodník.

Martin Klasna

Martin Klasna

ekonomika
(+420) 775 318 547 martin.klasna@easyfm.cz

A mně za to zaplatíte. Mám na starosti ekonomický chod firmy.

Martin Antoš

Martin Antoš

realizace projektů
(+420) 725 036 510 martin.antos@easyfm.cz

Realizuji projekty a odpovídám za jejich řádné dokončení.

Jan Zítko

Jan Zítko

ICT projekty
(+420) 602 403 010 jan.zitko@easyfm.cz

Můj šálek kávy je provoz SW KLID, jeho vývoj a bezproblémový chod.

Helena Rudolská

Helena Rudolská

příprava projektů
(+420) 604 268 707 helena.rudolska@easyfm.cz

Zodpovídám za administraci a přípravu projektů.

sipkaZelena

Ceník zobrazíte kliknutím na požadovanou měnu - CZK, EUR, USD.

Platby v CZK jsou vystavovány měsíčně, platby v EUR a USD jsou fakturovány 1 x ročně za období 12-ti měsíců. Objednávka v EUR a USD probíhá v anglickém jazyce.

Články a videa

Pravidelně pro vás zpracováváme nejaktuálnější novinky ze světa správy majetku a podpory podnikání.

sipkaZelena

S firmou EASY FM jsem se poprvé setkal na jaře při školení facility managementu. Od té doby jsme začali k naší velké spokojenosti zavádět v naší organizaci systém SW KLID. Je to úžasný a jednoduchý nástroj, který usnadňuje a zpříjemňuje práci všem, kteří mají na starost či odpovědnost správu majetku. Děkuj všem, kteří se na bezproblémovém fungování systému podílí.

Mgr. Petr HaškaDiakonie ČCE/manažer technicko-hospodářské správy

Naše Centrum oceňuje zejména jednoduchost celkového systému pro správu majetku. Pro krátkém zaškolení jej lze bez potíží používat a umí hlídat i věci, co hoří. Je to opravdu na pár kliknutí a hotovo. To je velmi příjemné.

Ing. Tomáš BudínMikrobiologický ústav AV ČR Centrum ALGATECH / manažer Centra

Spolupráce se společností EASY FM byla příkladná. Oceňuji především profesionální přístup a rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti facility managementu.

Lukáš BasíkOpenplace s.r.o. / Ředitel

Minulý rok jsme měli tu možnost spolupracovat s firmou EASY FM v rámci vzdělávacích aktivit, které je zahrnuto v projektu Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji. Konkrétní školení probíhalo v úseku údržby technického a provozního zařízení.S výsledky školení a spolupráce s firmou EASY FM jsme byli velmi spokojení. Oceňujeme především profesionalitu, flexibilitu a osobní přístup.Firmu EASY FM s klidným svědomím doporučujeme.

Alena RajlováCandy Hoover ČR s.r.o / Finance Director Conta s.r.o

Rádi bychom poděkovali panu Ondřeji Antošovi za jeho profesionální jednání a přístup při zařizování dotací z Evropských fondů, respektive z programu OP LZZ Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. Pan Ondřej Antoš byl prvním seriózním partnerem, díky kterému se nám podařilo dotace získat a také je smysluplně využít pro naše výživové poradkyně na přednášky o zdravém stravování a výživě v rámci vzdělávacího programu NATURHOUSE University. Pana Antoše můžeme vřele doporučit.

Jan GondaREDUCCIA s.r.o. / master-franchisant NATURHOUSE

Společnost EASY FM pro nás v minulosti zajišťovala pasportizaci technického majetku a vybavení budov v naší správě. Pomocí jejich SW KLID jsme získali dokonalý přehled o všech zákonných a legislativních požadavcích nutných při správě a údržbě majetku. Spolupráci s uvedenou společností považuji za příkladnou a mohu ji vřele doporučit.

Roman BaloghKD Pragma a.s. / Ředitel

sipkaZelena

Kontaktujte Nás 

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem nebo požadavkem.

EASY FM s.r.o.
K sadu 754/2a
182 00 Praha 8

e-mail: office@easyfm.cz
Tel.: (+420) 606 822 023

Ing. Ondřej Antoš
Ředitel společnosti
Tel.: (+420) 606 822 023
e-mail: ondrej.antos@easyfm.cz

Marcel Zanusso
Obchodní ředitel
Tel.: (+420) 606 818 925
e-mail: marcel.zanusso@easyfm.cz

IČ: 025 15 695
DIČ: CZ02515695

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 219723

Zaměřujeme se na facility management v oblasti efektivní správy a údržby majetku, zároveň tím pomáháme firmám dodržovat platnou zákonnou legislativu.

Typ datové schránky: právnická osoba ID
datové schránky: std9me2