Analýza a nastavení systému správy majetku

„Poznat minulost znamená znát přítomnost a předvídat budoucnost“

Klientovi je prezentována nabídka našich služeb a po vzájemné dohodě je specifikován rozsah požadovaných oblastí pro analýzu, pomocí které lze efektivně ověřit zajištění jednotlivých procesů správy majetku a  zabezpečení back office a to s ohledem na minimalizaci nákladů a úsporu času.

Analýza klíčových systémů a řízení správy majetku je součástí vzdělávacích programů.

Zaměření analýzy:

  • správa majetku (zajištění technického a energetického provozu budov)
  • pasportizace konstrukčních celků majetku
  • archivace, skartace, digitalizace dokumentů správy majetku
  • bezpečnost práce, požární ochrana, životní prostředí
  • komplexní pojištění v oblasti správy majetku
  • optimalizace režijních nákladů v podpůrných procesech
  • systémy managementu – ISO
  • energetický management
  • efektivita využití informačních technologií
  • a mnoho dalšího…