Autor Filip Valenta

O autorovi

Starám se o marketing, tak aby o naší práci bylo ve světě slyšet.
Implementace softwaru SW KLID ve společnosti zabývající se logistikou

Implementace softwaru SW KLID ve společnosti zabývající se logistikou

Dnes jsme si pro vás připravili názorný příklad implementace SW KLID ve společnosti, která se zabývá logistikou. S managementem společnosti byla dohodnuta namátková kontrola plnění předepsaných zákonných povinností a jejich následná prezentace před zahraničním vlastníkem, která vedla k uzavření kontraktu o mapování provozních procesů a jejich implementace do softwaru SW KLID. Lokalita: Česká republika Zúčastněné subjekty: logistická firma se zahraničním vlastníkem...

Implementace softwaru SW KLID v bytovém domě

Implementace softwaru SW KLID v bytovém domě

Dnes jsme si pro vás připravili názorný příklad implementace SW KLID v bytovém domě. Na názorné ukázce je zcela jasné, že pokud se dané zákonné a servisní úkony podchytí a řádně zmapují je možno řešit správu bytového domu pomocí správného softwarového řešení. Lokalita: Česká republika Zúčastněné subjekty: bytové družstvo vlastníků činžovního domu v Praze a EASY FM. STRUČNÉ SHRNUTÍ PROJEKTU:Byla provedena...

případová studie SW KLID

Implementace softwaru SW KLID ve výrobní společnosti

Dnes jsme si pro vás připravili názorný příklad implementace SW KLID ve společnosti, která se zabývá výrobou a nemá dostatečný přehled o procesech, které jsou potřeba plnit z pozice majitele nemovitosti a výrobních strojů.Lokalita: Česká republikaZúčastněné subjekty: významná česká výrobní firma a EASY FM. STRUČNÉ SHRNUTÍ PROJEKTU: Provedení vyhledání a kontrola procesů výrobních a administrativních budov se zaměřením na údržbu, úklid, zákonné požadavky...

Spolupracujeme s projektem na CHYTRÉ LAMPY a připravujeme integraci do SW KLID

A co to vlastně jsou ty chytré lampy? Smart city, smart building, smart home, pojmy které v poslední době hodně víří prach v oblasti správy majetku a facility managementu. Projekt Chytré osvětlení má jednoznačně nejblíže k oblasti „smart city“. A co tedy vlastně nabízí? CHYTRÉ LAMPY umí svítit jen tehdy, kdy je potřeba. Automaticky reagují na změny a automaticky se těmto změnám...

Jak můžete řídit energetické úspory?

Základem možných energetických úspor je zavedení moderní formy Energetického managementu jako součást Facility managementu (správy majetku). V mnoha firmách, obcích, městech a institucích dosud funguje systém zápisu spotřeby energií způsobem, že jednou za měsíc „oběhne“ pověřený pracovník odběrná místa elektřiny, plynu a vody a zapíše je do excelové tabulky. Tím mnohdy veškerá činnost v oblasti možných energetických úspor končí. V lepším případě naměřené...

Zavedení efektivního systému správy majetku ve formě CAFM může mít také výrazný přínos v konkurenceschopnosti vlastníka majetku.

Zavedení efektivního systému správy majetku ve formě CAFM může mít také výrazný přínos v konkurenceschopnosti vlastníka majetku.Proč si to myslím? Firmy už víceméně zcela běžně používají různé ERP, CRM, SCM, HR a další systémy, které jim pomáhají s řízením, správou a evidencí všech možných procesů v účetnictví, řízení skladových zásob, logistiky, vztahů se zákazníky, personalistikou atd…některé jsou taky nezbytnou podmínkou...

Jak se může vlastník majetku ochránit před pokutami při neplnění zákonných povinností?

Podnikatelé řeší primárně svůj #corebusiness, aby následně zaplatili zaměstnance, zaplatili odvody státu, splatili úvěry a vytvořili zisk. Často však opomíjejí velmi důležitou oblast #spravamajetku, která pro ně může být „tikající bombou“ a někdy i likvidační. Uvádím výši některých pokut, které hrozí při nedodržení povinností. Oblast #BOZP: Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení (chybějící revize, nesplnění termínů pro odstranění závad...

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob na úseku PO

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob na úseku PO

Dnes se budeme zabývat jednou z povinností, která je zakotvena v platné legislativě, tedy zákonu č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá...

Jaké všechny procesy a interní dokumenty oblast facility zahrnuje?

V návazností na předchozí článek na téma „Přehled vzorové interní dokumentace v oblasti facility managementu“ otvírám tímto článkem další téma a tím je: Jaká je vlastně ta oblast facility managementu? Jaké všechny procesy a navazující interní dokumenty oblast FM zahrnuje? Jsou to například procesy: management budov správa majetku úklidové služby autoprovoz informační a komunikační technologie správa infrastruktury organizace řízení pracovního prostředí organizace...

Metoda řízení procesů, praktikovaná pomocí papírové evidence majetku v šanonech, různých knihách a denících, lístkovém systému, pomocí nástěnných vývěsek a řady nedostatečně evidované dokumentace, je v současné době, kdy je rozhodující včasná informace, nedostačující.

Zavedení procesního řízení s využitím CAFM systému v rámci zajištění provozu a správy budov a majetku – díl 3.

Jak jsem slíbil minule, v dnešním díle článku se budu zabývat návrhem SW řešení pro plánování a řízení procesů facility managementu ve společnosti.   Návrh SW řešení Metoda řízení procesů, praktikovaná pomocí papírové evidence majetku v šanonech, různých knihách a denících, lístkovém systému, pomocí nástěnných vývěsek a řady nedostatečně evidované dokumentace, je v současné době, kdy je rozhodující včasná informace, nedostačující....