Autor Ondřej Antoš

O autorovi

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.
Výhody cloudového řešení:

Výhody cloudového řešení:

Dostupnost a flexibilita. Do SW se připojí odkudkoliv, v jakoukoliv dobu a mohou program uživatelé snadno využívat z libovolného zařízení a z jakéhokoliv místa, kde je dostupné internetové připojení. Odpovědní pracovníci – správci majetku nejsou vázáni na „jeden“ počítač, kde je SW nainstalován. Navíc mohou využít dnes již zcela běžná zařízení typu tablet, chytrý telefon a podobně a nejsou tak vázaní pouze na počítače. Pro...

Státní úřad inspekce práce uložil za rok 2019 více než 3,5 tisíce pokut v souhrnné výši téměř 345 milionů korun…

Myslíte si, že Vám stát svazuje nohy i ruce příliš velkým počtem povinností a kontrol?Několik statistických dat:Celkový počet kontrol z OIP dosáhl za rok 2019 počtu 25.000…Průměrná výše uložené pokuty tak dosáhla cca 100.tis Kč…Za porušení právních předpisů bylo v roce 2019 v oblasti BOZP a VTZ uloženo celkem 812 pokut v celkové výši 36 840 420 Kč Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách...

POVINNOSTI VLASTNÍKA MAJETKU

POVINNOSTI VLASTNÍKA MAJETKU

Jste statutární zástupce firmy, vedoucí pracovník, nebo správce majetku Pak byste měl znát svá práva a povinnosti z pohledu plnění zákonných povinností vlastníka majetku. „Základní povinností vlastníka majetku a nemovitostí je udržovat jej ve stavu, který neohrožuje okolí a provádět všechny předepsané kontroly, revize a údržbu“ CO TO ZNAMENÁ V PRAXI?Jako vlastník majetku musíte mít řádně a včas vyřešeny desítky, popř. i stovky...

Zabezpečení provozu podniku bezkontaktním měřením tělesné teploty zaměstnanců a jak využít kamerové systémy i v budoucnu?

Nadcházející ekonomická krize způsobená dopady celosvětového šíření onemocnění COVID-19 se dotýká nás všech a bude tedy nezbytné zabezpečit zdraví svých zaměstnanců a předcházet šíření této nemoci a nemocí jim podobných. Zabezpečení pomocí termovizních kamer je dnes populární řešení. Je však tato investice čistě jednorázová nebo lze tyto specifické kamerové systémy využívat i pro jiné účely? Společnost EASY FM s.r.o....

Získali jsme další klienty k implementaci SWKLID ke správě majetku

Získali jsme další klienty k implementaci SWKLID ke správě majetku.

I v utlumené ekonomice jsou firmy, které „nespí“. Získali jsme další klienty k implementaci SWKLID ke správě majetku… Jde o firmy z oboru stavebnictví, automotive a potravinářství…tyto firmy dosud vedly své legislativní povinnosti v šanonech a v excelu. V tomto způsobu vedení agendy správy majetku postrádaly zastupitelnost, dostupnost, systematickou evidenci, rychlou orientaci a možnost přístupu v homeoffice. Výhody, které naši klienti přechodem na sofistikovaný IS SWKLID získají...

Co by měl obsahovat dokument Provozní předpis správy majetku

Co může v současné době zaskočit vlastníka majetku a nemovitostí?

Základní povinností vlastníka majetku je udržovat jej ve stavu, který neohrožuje okolí a provádět všechny předepsané kontroly, revize a údržbu. I když mají některé firmy s ohledem na současnou situaci pozastavenou činnost, tak musí mít splněny všechny legislativní povinnosti v oblasti BOZP, PO a VTZ. Tyto povinnosti jsou definovány právními předpisy, technickými normami (ČSN EN) a týká se to všech vyhrazených technických...

Správa majetku a její EVIDENCE - JAKÉ jsou reálné potřeby a možnosti?

Jak efektivně vyřešit povinnosti při správě majetku v režimu HOME OFFICE?

Každá krizová situace je současně i možnou příležitostí, jak začít dělat věci jinak a pokud možno i lépe. V „postkoronavirové“ době s velkou pravděpodobností nastane situace, kdy si management firem bude muset mimo jiné položit i následující otázky: Jak v podobných krizových situacích, kdy bude ztíženo, nebo nemožné osobní setkání, zajistit ve firmách legislativní povinnosti typu BOZP, PO, revize VTZ, ŽP,...

Získali jsme další klienty k implementaci SWKLID ke správě majetku

Proč pro proces správy majetku není využívána softwarová podpora?

Často si kladu tuto otázku: PROČ majitelé firem přistupují ke správě majetku, v podstatě skoro k jediné oblasti života firmy, která si nezaslouží softwarovou podporu? Když se na to podíváme procesně: Hlavní proces – tak ten je softwarovou podporou pokryt jako první. Je to logické, protože tento proces má přinášet zisk. Řídicí procesy – v organizacích je opravdu velké...

Přehled vzorové interní dokumentace v oblasti facility managementu

Přehled vzorové interní dokumentace v oblasti facility managementu O systému řízení v oblasti facility managementu jsme psali mnohokrát. Jednou z nejdůležitějších částí tohoto systému je definování postupů, pravidel, odpovědností a pravomocí. Rozsah dokumentace samozřejmě závisí na velikosti a zaměření organizace, a tak může být celkově velice odlišný. Našim zákazníkům připravujeme přímo na míru směrnice, které vycházejí z jejich potřeb a reality. Je nezbytné, aby veškeré...

Zavedení procesního řízení s využitím CAFM systému v rámci zajištění provozu a správy budov a majetku – díl 2.

Zavedení procesního řízení s využitím CAFM systému v rámci zajištění provozu a správy budov a majetku – díl 2 V dnešním díle tohoto článku se budu zabývat procesní analýzou.   Procesní analýza – mapa procesů Prvotním úkolem bylo zmapovat, pojmenovat a roztřídit procesy mezi řídící, hlavní a podpůrné. Řídícími procesy ve společnosti jsou: strategické řízení; plánování a controling; finanční řízení; řízení...