Bezkontaktní měření tělesné teploty při vstupu do objektu Face scanner

Face scanner je zařízení sloužící zároveň pro rozpoznání tváře, bezkontaktní měření teploty osob a řešení docházkového systému. Výstupy měření jsou samostatným modulem SW KLID. Jedná se o zařízení velikosti tabletu, které snímá jednotlivé osoby při vstupu do budovy. Celé zařízení funguje bezkontaktně a na případnou zvýšenou teplotu upozorní hlasově a taky informací v aplikaci. Zjistíte tedy i zpětně kdo do objektu se zvýšenou...

Implementace softwaru SW KLID ve společnosti zabývající se logistikou

Implementace softwaru SW KLID ve společnosti zabývající se logistikou

Dnes jsme si pro vás připravili názorný příklad implementace SW KLID ve společnosti, která se zabývá logistikou. S managementem společnosti byla dohodnuta namátková kontrola plnění předepsaných zákonných povinností a jejich následná prezentace před zahraničním vlastníkem, která vedla k uzavření kontraktu o mapování provozních procesů a jejich implementace do softwaru SW KLID. Lokalita: Česká republika Zúčastněné subjekty: logistická firma se zahraničním vlastníkem...

Implementace softwaru SW KLID v bytovém domě

Implementace softwaru SW KLID v bytovém domě

Dnes jsme si pro vás připravili názorný příklad implementace SW KLID v bytovém domě. Na názorné ukázce je zcela jasné, že pokud se dané zákonné a servisní úkony podchytí a řádně zmapují je možno řešit správu bytového domu pomocí správného softwarového řešení. Lokalita: Česká republika Zúčastněné subjekty: bytové družstvo vlastníků činžovního domu v Praze a EASY FM. STRUČNÉ SHRNUTÍ PROJEKTU:Byla provedena...

případová studie SW KLID

Implementace softwaru SW KLID ve výrobní společnosti

Dnes jsme si pro vás připravili názorný příklad implementace SW KLID ve společnosti, která se zabývá výrobou a nemá dostatečný přehled o procesech, které jsou potřeba plnit z pozice majitele nemovitosti a výrobních strojů.Lokalita: Česká republikaZúčastněné subjekty: významná česká výrobní firma a EASY FM. STRUČNÉ SHRNUTÍ PROJEKTU: Provedení vyhledání a kontrola procesů výrobních a administrativních budov se zaměřením na údržbu, úklid, zákonné požadavky...

Výhody cloudového řešení:

Výhody cloudového řešení:

Dostupnost a flexibilita. Do SW se připojí odkudkoliv, v jakoukoliv dobu a mohou program uživatelé snadno využívat z libovolného zařízení a z jakéhokoliv místa, kde je dostupné internetové připojení. Odpovědní pracovníci – správci majetku nejsou vázáni na „jeden“ počítač, kde je SW nainstalován. Navíc mohou využít dnes již zcela běžná zařízení typu tablet, chytrý telefon a podobně a nejsou tak vázaní pouze na počítače. Pro...

Státní úřad inspekce práce uložil za rok 2019 více než 3,5 tisíce pokut v souhrnné výši téměř 345 milionů korun…

Myslíte si, že Vám stát svazuje nohy i ruce příliš velkým počtem povinností a kontrol?Několik statistických dat:Celkový počet kontrol z OIP dosáhl za rok 2019 počtu 25.000…Průměrná výše uložené pokuty tak dosáhla cca 100.tis Kč…Za porušení právních předpisů bylo v roce 2019 v oblasti BOZP a VTZ uloženo celkem 812 pokut v celkové výši 36 840 420 Kč Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách...

POVINNOSTI VLASTNÍKA MAJETKU

POVINNOSTI VLASTNÍKA MAJETKU

Jste statutární zástupce firmy, vedoucí pracovník, nebo správce majetku Pak byste měl znát svá práva a povinnosti z pohledu plnění zákonných povinností vlastníka majetku. „Základní povinností vlastníka majetku a nemovitostí je udržovat jej ve stavu, který neohrožuje okolí a provádět všechny předepsané kontroly, revize a údržbu“ CO TO ZNAMENÁ V PRAXI?Jako vlastník majetku musíte mít řádně a včas vyřešeny desítky, popř. i stovky...

Spolupracujeme s projektem na CHYTRÉ LAMPY a připravujeme integraci do SW KLID

A co to vlastně jsou ty chytré lampy? Smart city, smart building, smart home, pojmy které v poslední době hodně víří prach v oblasti správy majetku a facility managementu. Projekt Chytré osvětlení má jednoznačně nejblíže k oblasti „smart city“. A co tedy vlastně nabízí? CHYTRÉ LAMPY umí svítit jen tehdy, kdy je potřeba. Automaticky reagují na změny a automaticky se těmto změnám...

Jak můžete řídit energetické úspory?

Základem možných energetických úspor je zavedení moderní formy Energetického managementu jako součást Facility managementu (správy majetku). V mnoha firmách, obcích, městech a institucích dosud funguje systém zápisu spotřeby energií způsobem, že jednou za měsíc „oběhne“ pověřený pracovník odběrná místa elektřiny, plynu a vody a zapíše je do excelové tabulky. Tím mnohdy veškerá činnost v oblasti možných energetických úspor končí. V lepším případě naměřené...

Zabezpečení provozu podniku bezkontaktním měřením tělesné teploty zaměstnanců a jak využít kamerové systémy i v budoucnu?

Nadcházející ekonomická krize způsobená dopady celosvětového šíření onemocnění COVID-19 se dotýká nás všech a bude tedy nezbytné zabezpečit zdraví svých zaměstnanců a předcházet šíření této nemoci a nemocí jim podobných. Zabezpečení pomocí termovizních kamer je dnes populární řešení. Je však tato investice čistě jednorázová nebo lze tyto specifické kamerové systémy využívat i pro jiné účely? Společnost EASY FM s.r.o....