Kategorie: Aktuality

Je to tady…. POVEZ II je venku.

POVEZ II umožňuje vybraným zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční příspěvky na: externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců /ne DPP a ne DPCČ) nebo potenciálních zaměstnanců a OSVČ samotných mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání; mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců Kdo se může účastnit projektu: zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců nestátní neziskové organizace. V případě využití...

Téma Dotace – START UP

Často jsme klienty a partnery dotazováni na možnost podpory START UP projektů. Zatím se dá hovořit asi o tomto http://www.oppik.cz/aktuality/oppik-podpori-rozjezd-startupu Tento rok by tedy měl vzniknout Národní inovační fond (NIF) spolufinancovaný z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a soukromých zdrojů zaměřený na START UP projekty.

Vzdělávání zaměstnanců s podporu v roce 2016 POVEZ II

Blíží se otevření další vlny v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. Projekt y v řadě „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekty se zaměřují zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu. Proto...

Podpora vzdělávání zaměstnanců

V současné chvíli jsou plánovány dva způsoby podpory vzdělávání zaměstnanců ze strany MPSV První z nich – zaměstnavatel bude moci zažádat o příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců na Úřadu práce ČR. Úřad práce ČR bude realizátorem celého projektu a zaměstnavatel pouze zažádá o příspěvek. (Obdobně jako tomu bylo u POVEZ či krajských projektů typu Vzdělávejte se pro růst.). Druhou možností bude, že...