Kategorie: Nezařazené

Výhody cloudového řešení:

Výhody cloudového řešení:

Dostupnost a flexibilita. Do SW se připojí odkudkoliv, v jakoukoliv dobu a mohou program uživatelé snadno využívat z libovolného zařízení a z jakéhokoliv místa, kde je dostupné internetové připojení. Odpovědní pracovníci – správci majetku nejsou vázáni na „jeden“ počítač, kde je SW nainstalován. Navíc mohou využít dnes již zcela běžná zařízení typu tablet, chytrý telefon a podobně a nejsou tak vázaní pouze na počítače. Pro...

Státní úřad inspekce práce uložil za rok 2019 více než 3,5 tisíce pokut v souhrnné výši téměř 345 milionů korun…

Myslíte si, že Vám stát svazuje nohy i ruce příliš velkým počtem povinností a kontrol?Několik statistických dat:Celkový počet kontrol z OIP dosáhl za rok 2019 počtu 25.000…Průměrná výše uložené pokuty tak dosáhla cca 100.tis Kč…Za porušení právních předpisů bylo v roce 2019 v oblasti BOZP a VTZ uloženo celkem 812 pokut v celkové výši 36 840 420 Kč Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách...

POVINNOSTI VLASTNÍKA MAJETKU

POVINNOSTI VLASTNÍKA MAJETKU

Jste statutární zástupce firmy, vedoucí pracovník, nebo správce majetku Pak byste měl znát svá práva a povinnosti z pohledu plnění zákonných povinností vlastníka majetku. „Základní povinností vlastníka majetku a nemovitostí je udržovat jej ve stavu, který neohrožuje okolí a provádět všechny předepsané kontroly, revize a údržbu“ CO TO ZNAMENÁ V PRAXI?Jako vlastník majetku musíte mít řádně a včas vyřešeny desítky, popř. i stovky...

Spolupracujeme s projektem na CHYTRÉ LAMPY a připravujeme integraci do SW KLID

A co to vlastně jsou ty chytré lampy? Smart city, smart building, smart home, pojmy které v poslední době hodně víří prach v oblasti správy majetku a facility managementu. Projekt Chytré osvětlení má jednoznačně nejblíže k oblasti „smart city“. A co tedy vlastně nabízí? CHYTRÉ LAMPY umí svítit jen tehdy, kdy je potřeba. Automaticky reagují na změny a automaticky se těmto změnám...

Jak můžete řídit energetické úspory?

Základem možných energetických úspor je zavedení moderní formy Energetického managementu jako součást Facility managementu (správy majetku). V mnoha firmách, obcích, městech a institucích dosud funguje systém zápisu spotřeby energií způsobem, že jednou za měsíc „oběhne“ pověřený pracovník odběrná místa elektřiny, plynu a vody a zapíše je do excelové tabulky. Tím mnohdy veškerá činnost v oblasti možných energetických úspor končí. V lepším případě naměřené...

Zabezpečení provozu podniku bezkontaktním měřením tělesné teploty zaměstnanců a jak využít kamerové systémy i v budoucnu?

Nadcházející ekonomická krize způsobená dopady celosvětového šíření onemocnění COVID-19 se dotýká nás všech a bude tedy nezbytné zabezpečit zdraví svých zaměstnanců a předcházet šíření této nemoci a nemocí jim podobných. Zabezpečení pomocí termovizních kamer je dnes populární řešení. Je však tato investice čistě jednorázová nebo lze tyto specifické kamerové systémy využívat i pro jiné účely? Společnost EASY FM s.r.o....

Zavedení efektivního systému správy majetku ve formě CAFM může mít také výrazný přínos v konkurenceschopnosti vlastníka majetku.

Zavedení efektivního systému správy majetku ve formě CAFM může mít také výrazný přínos v konkurenceschopnosti vlastníka majetku.Proč si to myslím? Firmy už víceméně zcela běžně používají různé ERP, CRM, SCM, HR a další systémy, které jim pomáhají s řízením, správou a evidencí všech možných procesů v účetnictví, řízení skladových zásob, logistiky, vztahů se zákazníky, personalistikou atd…některé jsou taky nezbytnou podmínkou...

Jak se může vlastník majetku ochránit před pokutami při neplnění zákonných povinností?

Podnikatelé řeší primárně svůj #corebusiness, aby následně zaplatili zaměstnance, zaplatili odvody státu, splatili úvěry a vytvořili zisk. Často však opomíjejí velmi důležitou oblast #spravamajetku, která pro ně může být „tikající bombou“ a někdy i likvidační. Uvádím výši některých pokut, které hrozí při nedodržení povinností. Oblast #BOZP: Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení (chybějící revize, nesplnění termínů pro odstranění závad...

Získali jsme další klienty k implementaci SWKLID ke správě majetku

Získali jsme další klienty k implementaci SWKLID ke správě majetku.

I v utlumené ekonomice jsou firmy, které „nespí“. Získali jsme další klienty k implementaci SWKLID ke správě majetku… Jde o firmy z oboru stavebnictví, automotive a potravinářství…tyto firmy dosud vedly své legislativní povinnosti v šanonech a v excelu. V tomto způsobu vedení agendy správy majetku postrádaly zastupitelnost, dostupnost, systematickou evidenci, rychlou orientaci a možnost přístupu v homeoffice. Výhody, které naši klienti přechodem na sofistikovaný IS SWKLID získají...

Co by měl obsahovat dokument Provozní předpis správy majetku

Co může v současné době zaskočit vlastníka majetku a nemovitostí?

Základní povinností vlastníka majetku je udržovat jej ve stavu, který neohrožuje okolí a provádět všechny předepsané kontroly, revize a údržbu. I když mají některé firmy s ohledem na současnou situaci pozastavenou činnost, tak musí mít splněny všechny legislativní povinnosti v oblasti BOZP, PO a VTZ. Tyto povinnosti jsou definovány právními předpisy, technickými normami (ČSN EN) a týká se to všech vyhrazených technických...