ESG a jeho dopad na výrobní firmy a facility management v ČR

ESG a jeho dopad na výrobní firmy a facility management v ČR


1. Úvod do ESG a jeho rostoucího významu v ČR:
Environmentální, sociální a správní (governance) aspekty, známé jako ESG, nabývají na významu v celém světovém podnikatelském spektru. V České republice se firmy stále více snaží adaptovat na tuto novou paradigmu, což je odrazem jak globálních trendů, tak nové legislativy EU a domácích zákonů.

2. Výrobní firmy, údržba a ESG:
Výrobní podniky v ČR stojí před výzvou integrovat principy ESG nejen do svých výrobních procesů, ale také do údržby zařízení a majetku. To zahrnuje nejen environmentální aspekty, jako je snižování emisí a spotřeby energie, ale také sociální a správní aspekty, jako je zajištění dobrých pracovních podmínek a transparentního řízení.

3. Facility management v éře ESG:

Facility management, který zahrnuje údržbu majetku a další služby související s provozem nemovitostí, je nyní také pod zvýšeným tlakem ESG. Efektivní řízení budov a zařízení, energetická účinnost, správa odpadů a sociální odpovědnost vůči zaměstnancům a nájemníkům se stávají klíčovými oblastmi zájmu.

4. Příležitosti a výzvy v oblasti ESG:

Ačkoli ESG přináší nové výzvy, nabízí také příležitosti. Uznání jako „zodpovědná“ firma může přinést konkurenční výhodu, lepší vztahy s partnery a investory, a přístup k novým trhům. Proaktivní přístup k ESG také může věst příležitosti k inovacím ve výrobních procesech, údržbě a facility managementu.


5. Budoucnost ESG v ČR, připravenost firem a naše iniciativa pro vzdělávání:
Od 1. 1. 2024 bude v České republice dle CSRD směrnice Nefinanční ESG reportování povinné pro společnosti s více než 250 zaměstnanci a obratem nad 1 miliardou Kč, nebo s aktivy převyšujícími 500 milionů Kč. Přestože některé firmy již udělaly kroky k adaptaci, mnoho z nich stále hledá orientaci v nových standardních požadavcích. Před tímto rokem opravdu doporučujeme, abyste nás sledovali a aktivně se zapojovali do našich připravovaných webinářů a seminářů. Tyto vzdělávací aktivity vám nabídnou důležité informace, nástroje a postupy potřebné pro úspěšnou adaptaci. Je naší prioritou pomáhat firmám navigovat tímto novým terénem, abyste byli nejen v souladu s regulacemi, ale také připraveni vytvářet udržitelnější a konkurenceschopnější podnikatelskou budoucnost. Jak jste na tom, jste opravdu připraveni?

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.