Poradenství a administrace projektů

„Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat.“ 

V rámci realizace projektů týkajících se SPRÁVY MAJETKU a zabezpečení BACK OFFICE jsme se naučili pro naše klienty využívat možnosti financování uvedených projektů například z evropských dotací, fondů. Tuto administrativně náročnou činnost jsme pro příjemce finančních prostředků, naše klienty, převzali na sebe. Pomáháme tedy i tímto k rozvoji společností našich partnerů, zákazníků a v rámci této služby pro ně zajistíme:
 

 • Analýzu možných příležitostí čerpání s návazností na strategické záměry rozvoje společnosti
  Zpracování komplexní žádosti
  Kontinuální poradenství při návrhu, tvorbě a realizaci projektového záměru

To vše s cílem maximalizovat šanci na získání příslušné dotace.

Nedílnou součástí našich služeb je, díky našim mnohaletým zkušenostem v těchto oblastech, i manažerské poradenství, systémy řízení a vzdělávání pracovníků pro oblasti  řízení firmy. Jedná se o oblasti systémy řízení dle norem  ISO 9001, 14011, 27001, 50001, OHSAS 18001 at.  – systémy managementu kvality, bezpečnosti informací, životního prostředí,  bezpečnosti práce, hospodaření s energií. Oblasti projektového management, využití informačních technologií v rámci firemních procesů , procesní řízení atd.

 • Další specializací EASY FM v oblasti správy majetku je nabídka služeb odborného poradce v oblasti památkové péče.
   
  Vlastníte nemovitost v městské či vesnické památkové zóně nebo rezervaci?
  Vlastníte dům prohlášený za kulturní památku a chystáte se rekonstruovat ?
  Obáváte se jednání s památkáři? Znáte principy, postupy a pravidla státní památkové péče v České republice?

Pomůžeme Vám.

 • Poradíme se stavebním záměrem. Vysvětlíme úřední postup.
  Zprostředkujeme jednání a povolení – závazné stanovisko památkové péče.
  Zjistíme možnosti finanční podpory – granty.

Více informací naleznete v tomto článku.