SW KLID pro poskytovatele služeb

Důvody k pořízení on line softwarové platformy SW KLID

Primárním důvodem pořízení on line softwarové platformy SW KLID je možnost nastavení systému ochrany před trestně-právní a objektivní odpovědností v oblasti správy majetku pro poskytovatele služeb v oblasti facility. Jedná se o systém ochrany před riziky plynoucími s nedodržování smluvních povinností, systém ochrany organizace poskytující facility služby.

Sekundární důvody využití:

 • • Prokazatelné snížení nákladů;
  • Automatizace a digitalizace všech procesů;
  • Zastupitelnost a kontinuita;
  • Sdílená evidence mezi zákazníky, zaměstnanci a dodavateli;
  • Vše na jednom místě;
  • Úplná kontrola nad zákaznickou a vlastní infrastrukturou;
  • Rychlá a efektivní evidence;
  • On line nástroj pro práci odkudkoliv;
  • Efektivní systém plánování a evidence činností pro vás a vaše zákazníky;
  • Sdílení veškerých procesů, evidence a dokumentů se zaměstnanci a vašimi zákazníky;
  • Řízení operativních požadavků na údržbu a servis s klienty;
  • Přehled vašich klientů a činností na jednom místě;
  • Jednoduchá nahrávání revizních zpráv včetně možnosti sdílení;
  • Pasportizaci spravovaného majetku vašich zákazníků;
  • Monitorování, řízení a kontrolu dodavatelů;
  • Možnost evidence odkudkoli a kdykoli;
  • Zvyšování hodnoty firmy;
  • Potenciál získání nových klientů.

V rámci funkcionalit SW KLID nabízíme:

 • • Plánování a hlídání veškerých termínovaných činností údržby u vašich klientů (revize, kontroly atd.);
  • Pasportizaci a evidenci vašeho majetku a majetku zákazníků - jednotlivých konstrukčních celků objektů a ostatního majetku s možností třídění a popisu jednotlivých prvků (Prvek = areál, objekty, patra, místnosti, vybavení místností, zařízení, technologie, autoprovoz atd.);
  • Možnost vedení elektronické evidence dokumentace (pasporty, revizní zprávy atd.);
  • Plánování a hlídání veškerých termínovaných činností úklidu u vašich klientů (čištění, mytí atd.);
  • Evidence operativní neplánované údržby a úklidu pro vaše zákazníky (s vazbou na opravovaný nebo uklízený prvek);
  • On-line komunikaci zainteresovaných subjektů;
  • Upozorňování na plánované aktivity formou zaslání e-mailu interním a externím odpovědným osobám;
  • HELP DESKOVÝ systém pro sběr a řízení požadavků pro vás a vaše zákazníky. Systém nabízí e-mailové upozorňování všech zainteresovaných (zadavatel požadavku, řešitel), systém je provázán na mobilní aplikaci;
  • Kalkulaci předpokládaných nákladů v dlouhodobém horizontu;
  • Systém pro řízení životního cyklu jednotlivých prvků nemovitostí a ostatního majetku vašeho majetku a majetku zákazníků
  • On-line přístup přes internet;
  • Centrální náhledy na celkovou evidenci, oddělené náhledy podle jednotlivých objektů (interního majetku, majetku zákazníků);
  • Upozorňování na propadlé plánované termíny jednotlivých činností;
  • Možnost sledování a plánovaní údržeb formou plánování podle času nebo podle motohodin (reálného vytížení zařízení)
  • Možnost sledování spotřeby (elektroměry, vodoměry, plynoměry, palivo atd.);
  • Multijazyčnost (čeština, slovenština, angličtina, italština);
  • Možnost tvorby vlastních prvků evidence;
  • Možnost propojení vlastníků majetku a externích dodavatelů pro zadávání evidence provedených údržeb a úklidů včetně možnosti zadání dokumentace;
  • Energetický management s možností dálkových odečtů;
  • Bezdotykové měření teplot;
  • Řízení bezpečnosti externích návštěv;
  • Aplikace do telefonu.