SW KLID pro vlastníky a správce majetku

Důvody k pořízení on line softwarové platformy SW KLID

Primárním důvodem pořízení on line softwarové platformy SW KLID je možnost nastavení systému ochrany před trestně-právní a objektivní odpovědností v oblasti správy majetku. Jedná se o systém ochrany organizace, statutárních představitelů a odpovědných zaměstnanců před riziky plynoucími s nedodržování legislativních povinností.

Sekundární důvody využití:

• Prokazatelné snížení nákladů;
• Automatizace a digitalizace všech procesů;
• Zastupitelnost a kontinuita;
• Sdílená evidence mezi zákazníky, zaměstnanci a dodavateli;
• Vše na jednom místě;
• Úplná kontrola nad zákaznickou a vlastní infrastrukturou;
• Rychlá a efektivní evidence;
• On line nástroj pro práci odkudkoliv;
• Efektivní systém plánování a evidence činností pro vás a vaše zákazníky;
• Sdílení veškerých procesů, evidence a dokumentů se zaměstnanci a vašimi zákazníky;
• Řízení operativních požadavků na údržbu a servis s klienty;
• Přehled vašich klientů a činností na jednom místě;
• Jednoduchá nahrávání revizních zpráv včetně možnosti sdílení;
• Pasportizaci spravovaného majetku vašich zákazníků;
• Monitorování, řízení a kontrolu dodavatelů;
• Možnost evidence odkudkoli a kdykoli;
• Zvyšování hodnoty firmy;
• Potenciál získání nových klientů.

V rámci funkcionalit SW KLID nabízíme:

• Plánování a hlídání veškerých termínovaných činností údržby u vašich klientů (revize, kontroly atd.);
• Pasportizaci a evidenci vašeho majetku a majetku zákazníků - jednotlivých konstrukčních celků objektů a ostatního majetku s možností třídění a popisu jednotlivých prvků (Prvek = areál, objekty, patra, místnosti, vybavení místností, zařízení, technologie, autoprovoz atd.);
• Možnost vedení elektronické evidence dokumentace (pasporty, revizní zprávy atd.);
• Plánování a hlídání veškerých termínovaných činností úklidu u vašich klientů (čištění, mytí atd.);
• Evidence operativní neplánované údržby a úklidu pro vaše zákazníky (s vazbou na opravovaný nebo uklízený prvek);
• On-line komunikaci zainteresovaných subjektů;
• Upozorňování na plánované aktivity formou zaslání e-mailu interním a externím odpovědným osobám;
• HELP DESKOVÝ systém pro sběr a řízení požadavků pro vás a vaše zákazníky. Systém nabízí e-mailové upozorňování všech zainteresovaných (zadavatel požadavku, řešitel), systém je provázán na mobilní aplikaci;
• Kalkulaci předpokládaných nákladů v dlouhodobém horizontu;
• Systém pro řízení životního cyklu jednotlivých prvků nemovitostí a ostatního majetku vašeho majetku a majetku zákazníků
• On-line přístup přes internet;
• Centrální náhledy na celkovou evidenci, oddělené náhledy podle jednotlivých objektů (interního majetku, majetku zákazníků);
• Upozorňování na propadlé plánované termíny jednotlivých činností;
• Možnost sledování a plánovaní údržeb formou plánování podle času nebo podle motohodin (reálného vytížení zařízení)
• Možnost sledování spotřeby (elektroměry, vodoměry, plynoměry, palivo atd.);
• Multijazyčnost (čeština, slovenština, angličtina, italština);
• Možnost tvorby vlastních prvků evidence;
• Možnost propojení vlastníků majetku a externích dodavatelů pro zadávání evidence provedených údržeb a úklidů včetně možnosti zadání dokumentace;
• Energetický management s možností dálkových odečtů;
• Bezdotykové měření teplot;
• Řízení bezpečnosti externích návštěv;
• Aplikace do telefonu.

 • Optimalizovaný přístup k údržbě
  Představujeme vám nejen efektivní nástroj pro správu a údržbu výrobních technologií, nemovitostí a ostatního majetku, ale také komplexní řešení s podporou odborníků.
 • Naprostý přehled nad řízením rizik a předpisy
  Už se nemusíte bát nepředvídatelných událostí nebo nesplnění předpisů. Máme to pokryto.
 • Úplnou kontrolu nad majetkem, kdykoli a kdekoli
  Přehled o vašem majetku - na dosah kliku, nezávisle na čase a místě.
 • Spojení dvou světů
  S námi můžete snadno spolupracovat se svými dodavateli pro efektivnější správu.
 • Přístup do budoucnosti
  Otevřete dveře automatizace, digitalizaci a průmyslu 4.0.
 • Aktuální upozornění
  Nikdy nepropásněte naplánovanou údržbu nebo nové servisní požadavky.
 • Stabilitu i v době změny
  Zachovejte kontinuitu při odchodu klíčových zaměstnanců a zabezpečte si pokrytí při pojistných událostech.
 • Optimalizaci provozu
  Snížení energetické náročnosti a zlepšení bezpečnosti návštěv.