Vzdělávání v oblasti systémů řízení a správy majetku

„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme.“

Stěžejními vzdělávacími programy poskytovanými naší společností jsou kurzy zaměřené na správu majetku, provozního zařízení včetně zajištění technického a energetického provozu. Tyto kurzy jsou zaměřeny na profesní činnosti správce majetku, správce nemovitosti, facility managery, vedoucí údržby atd.

Předmětem plnění vzdělávacích programů pro správu majetku je zvyšování kvalifikace a výkonnosti odpovědných pracovníků firmy, ale  i nastavení systémů a navržení optimalizačních opatření.

Naše společnost pro tuto oblast nabízí také akreditovaný kurz vydáný Ministerstvem školství pro vzdělávací program Správce nemovitostí.

Pořádáme vzdělávací programy pro zájemce, kteří chtějí získat kontrolu nad svým majetkem. 

 

Nabízíme vzdělávací programy zaměřené na managementy řízení v oblasti facility managementu:

 • Správce nemovitostí - akreditovaný kurz vydaný Ministerstvem školství pro vzdělávací program Správce nemovitostí.
 • Trestní odpovědnost vedoucích zaměstnanců v oblasti správy majetku 
 • ISO 41000 "Facility Management - Management Systems"
 • Efektivní procesní řízení, standardizace a zlepšování procesů
 • Systémy řízení ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 a ISO 27001
 • Systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001
 • Projektové řízení
 • Strategické řízení a rozhodování
 • Manažerské dovednosti
 • Odborný kurz pro kontrolní techniky stavu žebříků
 • Odborný kurz pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604
 • Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO A ŽP
 • Firemní kultura v BOZP a PO   
 • Kurz pro revizní techniky VTZE 
 • Školení pro řidiče referenty bezpečnosti práce
 • Školení osob odpovědných za vyhrazená elektrická zařízení dle ČSN EN