Implementace softwaru SW KLID v bytovém domě

Implementace softwaru SW KLID v bytovém domě

Dnes jsme si pro vás připravili názorný příklad implementace SW KLID v bytovém domě. Na názorné ukázce je zcela jasné, že pokud se dané zákonné a servisní úkony podchytí a řádně zmapují je možno řešit správu bytového domu pomocí správného softwarového řešení.

Lokalita: Česká republika

Zúčastněné subjekty: bytové družstvo vlastníků činžovního domu v Praze a EASY FM.

STRUČNÉ SHRNUTÍ PROJEKTU:
Byla provedena kontrola jednotlivých zákonných a servisních procesů na objektu a dohledána relevantní dokumentace. Bylo zjištěno, že některé procesy ačkoli byly podchyceny, nebyly prováděny v řádných termínech. Dále byly zmapovány procesy, které původně nebyly ani podchyceny. Po proškolení byla provedena prvotní implementace procesů do softwaru a nastavení lhůt jednotlivých pravidelných činností včetně odpovědností, kontaktů a nastavení upozornění na termín provedení jednotlivých činností.
POPIS VÝCHOZÍHO STAVU:

  • činžovní dům – 6 podlaží s 37 byty
  • nepravidelné provádění zákonných a servisních procesů
  • nesystémová evidence požadavků
  • nepřehledná dokumentace
  • dokumentace umístěna mimo objekt a hranice Prahy

OČEKÁVANÉ CÍLE (přínosy):
Zajištění realizace zákonných/servisních a provozních procesů v řádném termínu.
Optimalizace činností.
Zajištění zastupitelnosti jednotlivých členů představenstva pomocí přístupu do databáze umístěné v SW KLID.
Nastavení controllingu činností.
Snížení nákladů.
RIZIKA PROJEKTU:
Časové možnosti členů představenstva družstva vzhledem k jejich normální pracovní činnosti a rodinnému životu.

IMPLEMENTACE:

  • Analýza současného stavu nastavení procesů se zaměřením na údržbu, bezpečnost a legislativu.
  • Sběr dat a převod do elektronické podoby
  • Implementace dat do softwaru SW KLID včetně školení

VÝSLEDNÉ ŘEŠENÍ:
Zpřehlednění zákonných procesů.
Nastaveno upozornění systému u implementovaných procesů.
Nastavení controllingu prováděných procesů.
Zavedení systémového řešení pro realizaci servisních úkonů.

Starám se o marketing, tak aby o naší práci bylo ve světě slyšet.