Implementace softwaru SW KLID ve výrobní společnosti

případová studie SW KLID

Dnes jsme si pro vás připravili názorný příklad implementace SW KLID ve společnosti, která se zabývá výrobou a nemá dostatečný přehled o procesech, které jsou potřeba plnit z pozice majitele nemovitosti a výrobních strojů.
Lokalita: Česká republika
Zúčastněné subjekty: významná česká výrobní firma a EASY FM.

STRUČNÉ SHRNUTÍ PROJEKTU:

Provedení vyhledání a kontrola procesů výrobních a administrativních budov se zaměřením na údržbu, úklid, zákonné požadavky a bezpečnost (BOZP a PO, hygiena apod). Implementace softwaru SW KLID včetně školení zaměstnanců.

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU:

Firma disponovala schopnými odpovědnými zaměstnanci s velkou znalostí jednotlivých procesů, současně, ale neexistoval jednotný systém a kontrola provádění jednotlivých procesů.

Dokumentace byla rozmístěna na více pracovištích. Prudký rozvoj areálu způsobil chaos ve stavební dokumentaci a provádění zákonných a servisních úkonů.

OČEKÁVANÉ CÍLE (přínosy):

Zajistit provádění jak zákonných, tak provozních a servisních procesů v požadovaném termínu. Po vyhodnocení jednotlivých činností provést jejich optimalizaci a tím snížení nákladů.

RIZIKA PROJEKTU:

Neochota zainteresovaných zaměstnanců aktivně participovat na projektu.

Časové možnosti zaměstnanců při zajištění běžného pracovního procesu a zároveň účasti na programu ve stádiu implementace.

POPIS OBJEKTU (stručný):

Velký areál s několika výrobními budovami se složitým stavebním dispozičním řešením vzhledem k historii a specifické výrobě a dvěma administrativními budovami a restaurací.

MILNÍKY A STRUČNÝ POPIS REALIZACE PROJEKTU:

Zahájení projektu: 9/2019
Kontrola procesů v terénu: 5 dní
Kontrola dokumentace: 7 dní
Školení zaměstnanců: 3 dny
Implementace dat do softwaru: 7 dní

ČASOVÉ FAKTORY A DÉLKA REALIZACE PROJEKTU:
Projekt se realizoval cca 3 měsíce vzhledem k možnostem uvolnění zaměstnanců z běžného pracovního procesu.

POUŽITÉ LIDSKÉ ZDROJ (projektový tým):

Za klienta: 5 osob

Za EASY FM: 1 osoba

POPIS VÝSLEDNÉHO STAVU:

Byla provedena kontrola jednotlivých zákonných a servisních procesů na objektech klienta a dohledána relevantní dokumentace.

Zjištěny neprovedené procesy (např. revize el. spotřebičů, revize zdvihacích zařízení, revize některých plynových spotřebičů apod. nebo nepodchycené procesy vzniklé novou výstavbou např. revize elektro rozvodů části starších budov, pravidelný servis nových výrobních zařízení).

Provedena prvotní implementace procesů do softwaru a nastavení lhůt včetně odpovědností, kontaktů a nastavení avizování.

DOSAŽENÉ EFEKTY:

Klient získal představu o svých procesech vykonávaných v rámci facility služeb. Tyto výsledky může použít při nápravě neprovedených procesů a organizaci provádění následných servisních a zákonných procesů včetně přípravy investičních a provozních plánů v příštích letech. Klient získal jistotu připomenutí provádění těchto procesů a možnost jejich optimalizace.

Starám se o marketing, tak aby o naší práci bylo ve světě slyšet.