Jak bude vypadat rok budoucí?

Jak bude vypadat rok budoucí?

Před koncem roku je potřeba nejen bilancovat rok uplynulý, ale také plánovat, jak bude vypadat rok nadcházející.

V oblasti provozu nemovitostí jsou obě tato zamyšlení dost podobná na celém trhu.

Rok 2022 s sebou přinesl stěžejní téma a tím byla energetika. Energetika ve výrobě i ta, kterou je nutné řešit pro efektivní vytápění, chlazení apod.

Různé aktivity v průběhu roku 2022 ukázaly, že ještě mnoho společností nemá své energetické spotřeby zcela pod kontrolou. Stále existuje prostor pro zlepšení, snížení spotřeb a nastavení standardů v provozu budov, které zajistí dlouhodobě optimální provoz i v příštím roce respektive v příštích letech. Zároveň jsme v průběhu letošního roku zaznamenali výrazné cenové výkyvy na trhu se stavebními materiály i stavebním personálem. Mnoho investičních akcí muselo být odloženo často slýcháme, že se je nepodařilo dokončit zdárně a za naplánovaných finančních podmínek. V zajištění správy budov a technického vybavení v nich se před nás postavila nová legislativa v podobě Zákona 250/2021 Sb. a sním souvisejících prováděcích předpisů. V neposlední řadě jsme v tomto roce začali často slýchat zkratku ESG, která předjímá aktivity a legislativní předpisy, které se na nás ženou.

Celý rok byl poměrně hektický. Plný zvratů, zdražování a nejistoty.

Myslíme si, že se ale jedná pouze o předvěst aktivit a záležitostí, které budeme muset zvládnout v roce nadcházejícím. A vlastně i v dalších letech.

Bohužel, loňský rok ukázal, že se mnoho potíží a situací stále ještě řeší spíše intuitivně. Společnosti nejsou spolehlivě připravené na krizové situace, nemají záložní plány v oblasti energetiky a často se ukazuje, že nemají vnitřní procesy zvládnuté tak, aby zajistily správu budov v souladu s platnou legislativou, energeticky i ekonomicky úsporně a nemělo to negativní vliv na fungování jejich zaměstnanců.

Která jsou ta zásadní témata, kterým se bude nutné věnovat hned, jak opadá stromeček a až po „novoroční koulovačce“ zasedneme k pracovnímu stolu?

–        Sladit facility management s legislativními předpisy. Tolerance úřadů postupně vyprchá a nastavit nové standardy bude nutné velmi brzy.

–        Proškolit odpovědné zaměstnance
–        Připravit plán periodických činností na rok 2023 (servisy, revize apod.).
–        Doplnit podklady k budovám a technologiím, které od nás loni chtěli revizní technici apod.
–        Překontrolovat, zda jsme z loňska nepřevedly nějaké nedořešené závady z revizí.
–        Ověřit, zda nám spolehlivě běží dodávky energií a nehrozí riziko výpadků apod.
–        Spustit realizaci oprav a investic, které jsme  v roce 2022 připravili.
–        Zahájit aktivity na rozvojových projektech, které pomohou hledání dalších provozních a energetických úspor.

Pokud ve Vaší výbavě ještě stále není software z oblasti CAFM (počítačová podpora pro facility management), jsme připraveni nabídnout Vám naše řešení (SW KLID). Stejně tak můžeme pomoci s jeho efektivní implementací tam, kde ještě nedošlo plnému vytěžení potenciálu takové aplikace.

Automatické hlídání termínů revizí, spolehlivá evidence dokumentů i povinností, to vše jsou oblasti, se kterými Vám správně naimplementovaný CAFM systém může pomoci.

Díky tomu se v roce 2023 může podařit optimalizace v mnoha různých oblastech. Dostanete své nemovitosti pod kontrolu a můžete se připravit i na další výzvy v podobě efektivního energetického managementu nebo i implementaci pravidel v oblastech ESG (Environment, Social, Governance), díky kterým se Vaše společnost může zařadit mezi další, které si uvědomují důležitost dlouhodobě udržitelného provozu.

Přejeme Vám před koncem roku, abyste se dobře vyznali v legislativních pravidlech, měli šťastnou ruku při volbě partnerů i zaměstnanců, aby byly Vaše interní metodiky co nejkratší a srozumitelné a aby Vaše data měla vždy jasnou strukturu. Pokud budete s čímkoliv z toho potřebovat pomoci, náš tým je Vám k dispozici.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.