Jak můžete řídit energetické úspory?

Základem možných energetických úspor je zavedení moderní formy Energetického managementu jako součást Facility managementu (správy majetku).

V mnoha firmách, obcích, městech a institucích dosud funguje systém zápisu spotřeby energií způsobem, že jednou za měsíc „oběhne“ pověřený pracovník odběrná místa elektřiny, plynu a vody a zapíše je do excelové tabulky. Tím mnohdy veškerá činnost v oblasti možných energetických úspor končí.

V lepším případě naměřené stavy někdo kontroluje a porovnává s minulými stavy….velkou nevýhodou tohoto způsobu je, že případné úniky, černé odběry zjistíte až zpětně i s několika týdenním zpožděním a škody mohou být někdy opravdu vysoké…řádově i ve stovkách tisíc korun.

Lze tomu předejít zavedením on-line ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU, který vám poskytne:

  • Komplexní on-line přehled o spotřebě energií a vody
  • Porovnání spotřeby naměřené s fakturovanou dodavateli
  • Včasné odhalení havárií a černých odběrů
  • Podklady pro úspory, dotace a dlouhodobé plánování
  • Optimalizace výdajů za energii a vodu
  • Kontrolu a případnou regulaci ¼ h maxima

P. Drucker: „Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit“…v energetice to platí bez výjimky.

Nicméně Energetický management je proces, kterým on-line měření a vyhodnocování spotřeby teprve začíná. Pokud se chcete o možnostech on-line měření spotřeb energií dozvědět více, podívejte se na toto video:

Na základě tohoto měření pak lze realizovat případné energeticky úsporné opatření jako např.:

  • Revitalizace objektu – výměna oken, zateplení fasády a střechy, rekuperace vzduchu, instalace LED osvětlení atd.
  • Výměna spotřebičů za energeticky úspornější
  •  Instalace vlastní trafostanice a přechod z NN na VN
  • Instalace FVE, kogenerace, tepelné čerpadlo

Chtěli byste si to vyzkoušet, otestovat a hlavně dosáhnout enegetických úspor? Kontaktujte nás na office@easyfm.cz

Vladimír Baletka

Starám se o marketing, tak aby o naší práci bylo ve světě slyšet.