Jak se může vlastník majetku ochránit před pokutami při neplnění zákonných povinností?

Podnikatelé řeší primárně svůj #corebusiness, aby následně zaplatili zaměstnance, zaplatili odvody státu, splatili úvěry a vytvořili zisk. Často však opomíjejí velmi důležitou oblast #spravamajetku, která pro ně může být „tikající bombou“ a někdy i likvidační.

Uvádím výši některých pokut, které hrozí při nedodržení povinností. Oblast #BOZP:
Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení (chybějící revize, nesplnění termínů pro odstranění závad atd.)
· lze uložit pokutu až do výše 2.000.000,- Kč, jakož i zákaz činnosti Oblast PO
Pokuty za vážnější přestupky proti PO
· Pokuta až do 1.000.000,-Kč a zastavení provozu do doby odstranění závad Oblast lékařský prohlídek zaměstnanců:
Neprovedená periodická lékařská prohlídka
· pokuta až 1.000.000,-Kč
· Orgán ochrany veřejného zdraví může uložit pokutu až do 2.000.000,-Kč. Uložená pokuta je příjmem státního rozpočtu a lze jen spekulovat, jak to s objektivitou uložené pokuty je. Kdo má zkušenost s uloženou pokutou může sdílet a psát do komentářů.

Pokutám se dá předcházet efektivní prevencí ve formě sofistikovaného systému řízení správy majetku se kterým Vám rád poradím na telefonu 606822023 nebo office@easyfm.cz

Vladimír Baletka

Starám se o marketing, tak aby o naší práci bylo ve světě slyšet.