Jste pořádkumilovní nebo ležérní? Zkuste si ve věcech udělat systém a získejte KLID

Víte, co je nejdůležitější definovat, abyste měli KLID ve správě svého majetku? Základní stavebním kamenem celého mechanismu je pojem SYSTÉM. Za tímto jednoduchým slovem se skrývá klíč k úspěchu.

Každý máme jakousi vlastní představu, co to systém je, ale jste si tím opravdu jisti? Zkusíme si tento pojem najít na internetu. Otevřená encyklopedie Wikipedie uvádí definici: „Systém je souhrn souvisejících prvků, sdružený do nějakého smysluplného celku. Systém se skládá z částí, které jsou spojeny za účelem umožnění toku informací, materiálu nebo energie. Pojem je používán pro popis entit, které se vzájemně ovlivňují a pro něž může být vytvořen matematický model…“ Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m

Ve slovníku cizích slov se dočteme, že významem slova systém je uspořádaný celek/soustava věcí. Pokud vám ze složitého souvětí z Wikipedie jde hlava kolem, stejně jako mě, podívejme se na to úplně obyčejným selským rozumem.

Každý z Vás to jistě zná. Vlastníte nemovitosti, stroje, technologie a další majetek. Pracují pro Vás zaměstnanci, ale každý má individuální přístup ke své činnosti. A ve Vašem majetku je najednou chaos. A jediné rozumné řešení je udělat si ve věcech pořádek. Zkrátka systém = pořádek. Zkuste si udělat pořádek v prostředí, v němž pracujete a uvidíte, že se tak možná pročistí i Váš život nebo firemní vztahy. Udělat generální evidenci Vašeho majetku, vytvořit se ve věcech jasný pořádek může výrazně napomoci Vašemu i celofiremnímu dobrému naladění. Ne nadarmo se říká, že pořádek provětrá především hlavu.

Vezměme si příklad z nám nejbližších a nejmilejších lidí – dětí. Mezi jejich nejčastější slova, když začínají mluvit, patří neustále se opakující otázky – KDO? CO? KDY? KDE? JAK? a PROČ? Snaží se pochopit, jak svět kolem nich funguje – Co se děje. Jak věci fungují. Kdo je dělá. Kde jsou. Jak je mohou dělat také. Proč je to tak dobré. Aby byly děti pevné v kramflecích, hledají jednoduše ve všem systém. Z tohoto druhého příkladu si tedy budeme pamatovat, že systém = KDO, CO, KDY, KDE, JAK A PROČ.

I já, za mnoho let nastavování systémů řízení firem jsem hledal nejlepší cesty pro řízení podniků a projektů. Využíval jsem k tomu disciplíny jako: PDCA, Balance scorecards, Failure Mode and Effects Analysis, Lean six sigma, KAIZEN, Benchmark, Risk management, Access management, Quality management a Facility management a další hromadu krkolomných a složitých termínů, aby po 20 letech došel k závěru, že nejjednodušší cestou k úspěchu je vrátit se do předškolního věku a jen se ptát KDO, CO, KDY, KDE, JAK A PROČ.

Čili abyste měli KLID a pořádek při správě Vašeho majetku, je důležité dodržovat pár základních pravidel při Vaší práci a mít ve věcech daný systém. A to nemusí být vůbec složité. Stačí si jen klást správné otázky.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.