Lékárničky

Lékárničky

Vážení přátelé, v naší praxi jsem se setkal s názorem, že když nemusí být v autě lékárnička, tak v práci taky ne.

Jak je to s lékárničkami od novely z října 2018?

Od 1. října 2018 došlo ke změně povinné výbavy vozidel a lékárničky. Lékárnička v autě být musí, ale? Mezi hlavní změny patří ponechání lékárničky i po době expirace. Dosud jsme lékárničku po uplynutí spotřební doby museli měnit. Dále se upravil i její obsah: V lékárničce už například nemusíte vozit trojcípý šátek, náplast s polštářkem a nemusí tam být také plastová rouška. Naopak nic nového nepřibilo.

Pro úplnost uvádím, že změna se týká také povinné výbavy vozidla. V ní zůstala pouze reflexní vesta a výstražný trojúhelník. Vozit naopak nemusíte žárovky nebo pojistky. Nově nemusí řidiči vozit náhradní pneumatiku vozu, který je vybavený pneumatikou na nouzové dojetí nebo bude mít sjednanou asistenční službu po celé České republice. V souvislosti s tím pak nemusí mít ani hever a klíč na šrouby kol.

Lékárnička na pracovišti?

Pozor. Zde se nic nemění. Lékárničky na pracovištích nejsou výše uvedenou úpravou dotčeny a platí předchozí nařízení.

Pracoviště musí být vybaveno označenou a snadno dostupnou lékárničkou. Obsah takovéto lékárničky na pracovišti je věcí zaměstnavatele, který musí zohlednit počet zaměstnanců a druh vykonávané činnosti. Např. v provozu truhlárny či obráběcích strojů budeme dbát na větší množství obvazového materiálu než v kancelářském provozu. Obsah by měl být zkonzultován s lékařem (zaměstnaneckým) obeznámeným s druhem vykonávané činnosti ve firmě a technikem BOZP. O umístění lékárničky musí být všichni zaměstnanci informováni v rámci vstupního školení BOZP.

Příklad doporučeného obsahu lékárničky:

Dezinfekce (např. Jodisol, Peroxid, Septonex apod.)

Lék proti horečce a bolesti (např. Acilpyrin, Paralen, Brufen, Atalargin, Valetol apod.)

Lék na výplach očí a oční kapky ( Opthal, borová voda, Optalmo-septonex)

Lék proti průjmu (např. Smecta, Endiaron)

Lék při zažívacích problémech a otravě (Gastrogel, živočišné uhlí)

Na spáleniny (panthenol sprey)

Proti alergii (Zyrtec, Alpa gel, Fenistil gel)

Dále je možné rozšířit vybavení o lék proti bolesti v krku (kloktadla) nebo nosní kapky (Sanorin, otrivin) a masti na bolesti kloubů a zad (Veral, Ibuprofen).

Tlakový obvaz sterilní 5 x 5 cm  2

Obvaz sterilní 6 cm x 5 m 2

Obvaz sterilní 7,5 cm x7,5 m 2

Obvaz hotový s 1 polštářkem 3

Vata obvazová skládaná 50 g  2

Náplast – rychloobvaz 6 cm x 1 m 5

Náplast s polštářkem 8 x 4 cm  50

Krycí  rouška 20 x 20 cm 2

Termoizolační  fólie 1

Náplast na cívce 2,5 cm x 5 m 1

Obinadlo škrticí pryžové 1

Trojcípý šátek 2

Chirurgické rukavice 2

Nůžky s kulatými hroty 1

Zavírací špendlíky 4

Pinzeta plastová 1

Příručka první pomoci 1

Formulář – kniha úrazů 1

Obsah lékárničky na pracovišti v legislativě:

Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 2 odst. 1 písm. f), na základě kterého musí být pracoviště vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce – ustanovení § 102 odst. 6, které nařizuje zaměstnavateli přijmout opatření pro zvládnutí mimořádných událostí (havárie, požár, evakuace apod.) a pokyny k zastavení práce, opuštění pracoviště a odchodu pracovníků do bezpečí v případě ohrožení.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní prostředí (bod 8 přílohy), které podává informaci o umístění vybavení a prostředků pro ošetření zaměstnanců na snadno dostupném místě a jejich příslušném označení bezpečnostními značkami.

Vyhláška č. 341/2002 Sb. (příloha č. 14), povinné vybavení autolékárničky. Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník (§ 150), který stanovuje trest za neposkytnutí první pomoci.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.