Lhůtník periodických činností – EZS, UPS, kamer a detektorů

Na základě častých dotazů našich klientů, které se týkají lhůt periodických činností jednotlivých technických zařízení, jsme se rozhodli pro Vás tyto lhůtníky připravit. Můžete se těšit na jednotlivé články, které se budou vždy týkat jednoho druhu zařízení. V tabulce budou vždy uvedeny jednotlivé druhy, perioda (revize, prohlídky, kontroly), odkaz na právní předpis upravující jednotlivé periody a kdo může danou činnost vykonat.

Jako třetí v řadě zveřejněných lhůtníků periodických činností jsme si pro vás připravili oblast EZS, UPS, kamer a detektorů. Věříme, že i tento seznam přispěje k vašemu KLIDU při správě majetku. Lhůtník periodických činností – EZS a UPS, kamery a detektory

Doufáme, že se nám těmito články podaří Vám pomoci se zorientovat ve složitých legislativních požadavcích, které jsme všichni povinni dodržovat. Budeme velice rádi za jakoukoli zpětnou reakci z Vaší strany.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.