Lhůtník periodických činností – Požární ochrana

Na základě častých dotazů našich klientů, které se týkají lhůt periodických činností jednotlivých technických zařízení, jsme se rozhodli pro Vás tyto lhůtníky připravit. Můžete se těšit na jednotlivé články, které se budou vždy týkat jednoho druhu zařízení. V tabulce budou vždy uvedeny jednotlivé druhy, perioda (revize, prohlídky, kontroly), odkaz na právní předpis upravující jednotlivé periody a kdo může danou činnost vykonat.

Lhůtník periodických činností – požární ochrana

Doufáme, že se nám těmito články podaří Vám pomoci se zorientovat ve složitých legislativních požadavcích, které jsme všichni povinni dodržovat. Budeme velice rádi za jakoukoli zpětnou reakci z Vaší strany.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.