Modul Evidence

Základní modul, který je určen k přehledu a popisu spravovaného majetku.

Díky jedinečné struktuře a uživatelsky přívětivému rozhraní můžete snadno a efektivně sledovat, vše co spravujete a víte kde se co nachází. Pasportizace vašeho majetku s tímto modulem bude pro vás hračkou.

Hlavní funkcionality:

 • Podrobná struktura
  Modul Evidence je navržen s ohledem na správu nemovitého majetku. Struktura záznamu v modulu je koncipována jako: Areál – objekt – patro – místnost – prvek (věc) – subprvek (část věci).
 • Přidání nového majetku
  Každý stupeň v struktuře vám umožňuje prostřednictvím zelené ikony + přidat nový majetek, zachovávaje strukturu areál, objekt, patro, prvek, subprvek.
 • Snadná navigace
  Vstup do různých částí struktury lze provést kliknutím na název prvku, do kterého chcete vstoupit. To vám umožní vnořit se do jakékoliv úrovně systému.
 • Komplexní přehled
  Na náhledu Evidence máte seznam vložených areálů a informaci o počtu objektů a prvků vnořených k danému areálu.
 • Vlastní definice
  V Evidenci lze vybírat z předem připraveného globálních číselníků existujícího majetku, nebo si jednoduše definujte svůj unikátní s libovolnými parametry, které chcete sledovat.

Videomanuál....

Komu je modul Evidence určený? 

Všem, kteří potřebují efektivní nástroj pro správu a sledování majetku. Ať už se jedná o správu nemovitého majetku, nebo jen potřebujete mít přehled o svých věcech a jejich umístění, Modul Evidence je tím pravým nástrojem pro vás.