Modul Požadavky (HelpDesk)

Plnohodnotný operativní helpdesk, který lze využít k efektivnější správě a údržbě vašeho majetku

Jedná se o základní nástroj pro správu a sledování všech typů operativní údržby na vašem majetku. Díky přehlednému uživatelskému rozhraní a flexibilní struktuře můžete jednoduše a efektivně spravovat a monitorovat operativní požadavky na opravy.

Hlavní funkcionality:

 • Záznam a Sledování Požadavků
  Modul Požadavky je navržen tak, aby poskytoval podrobný přehled o všech požadavcích na opravy. V hlavním pohledu jsou zobrazeny všechny zadané požadavky, přičemž všechny důležité informace o požadavku jsou dostupné na první pohled. Požadavky lze vytvářet prostřednictvím externího helpdesku, interního zadání v SW KLIDu, ale i za pomocí chytré mobilní aplikace.
 • Přiřazení a potvrzování požadavků
  Administrátor nebo uživatelé s oprávněním mohou přiřadit požadavky konkrétnímu řešiteli. Po vyřešení požadavku je možné změnit jeho stav a zaznamenat popis řešení. Zadavatel automaticky obdrží informaci o změně stavu svého požadavku.
 • Přehled a Filtrace
  Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní máte vždy rychlý a snadný přístup k informacím, které potřebujete. Z hlavního pohledu je možné pomocí akce "Zobrazit související prvky" vidět vazbu na prvek nebo strukturu v modulu Evidence. Rovněž je možné filtrovat dle mnoha parametrů, jako je typ požadavku, datum, areál, objekt, zodpovědný pracovník, stav požadavku a další.
 • Prioritizace požadavků
  U každého požadavku lze nastavit prioritu. Modul podporuje tři typy priorit: nízká (7 dní), střední (3 dny) a vysoká (1 den). Priorita určuje, do kolika dnů by měl být požadavek vyřešen. Pokud není požadavek vyřešen v daném čase, automaticky přechází do seznamu nedokončených úkolů. Počet dní v rámci jednotlivých priorit si lze libovolně definovat.
 • Komunikační vlákno
  Zajistěte si skrze jedinečnému komunikačnímu vláknu u každého požadavku dodatečné informace od zadavatele požadavku. Mějte tak plnou kontrolu nad komunikací.

Komu je modul Požadavky určený??

Všem, kteří hledají efektivní nástroj pro správu a sledování požadavků týkajících se údržby majetku. Ať už jde o rutinní údržbu nemovitostí nebo o potřebu mít přehledný systém pro sledování stavu a údržby vašeho majetku. Pokud se vás týká každodenní operativa spojená se správou majetku, modul Požadavky vám může významně usnadnit práci.