Modul Kalkulace

Modul kalkulace slouží k rychlému přehledu nákladů a investic do majetku za určené časové období. Nákladem je cena za provedené údržby, úklidy. Investicí pak cena obnovy - nákup majetku, věcí, obnova části budov v souvislosti s jejich životností.

Modul používá znázornění v grafu i řádkové zobrazení a poklepem na řádek s cenou zjistíme, o jaký náklad se jedná.