Katalog dodavatelských firem

Modul Katalog dodavatelských firem umožňuje rychle a efektivně nalézt nové dodavatele, kteří jsou schopni a ochotni přejít do plné elektronické komunikace s klientem. Uvedený modul nabízí přehled externích dodavatelů, kteří umí využívat SW KLID a propojit se na vlastníky majetku a El.Podpis (zda-li umí využívat a zajistit tak přechod do plné elektronické komunikace s klientem i s využitím elektronických  dokumentů – protokoly o revizi a td).

Tento přehled obsahuje třídění podle:

  • Názvu firmy
  • Města
  • Kraje (lokalita působnosti)
  • Obrou podnikání (co vše nabízí)