Návštěva klienta Promens Zlín: Ukázka využití našeho software pro správu a údržbu výrobních a ostatních technologií SW KLID a mobilní aplikace v praxi

Návštěva klienta Promens Zlín: Ukázka využití našeho software pro správu a údržbu výrobních a ostatních technologií SW KLID a mobilní aplikace v praxi

Jsme velice rádi, že jsme měli příležitost navštívit našeho významného klienta Promens Zlín a v praxi si ověřit, jakým způsobem může náš software na správu a údržbu výrobních a ostatních technologií SW KLID pomoci zlepšit výkonnost výroby a zvyšovat efektivitu práce.

Během návštěvy nám náš partner vedoucí vyrobního servisu David Pernický ukázal, jak efektivně využívá on a jeho tým SW KLID k minimalizování výpadků strojů. Ukázali jsme si v praxi, jak software umožňuje plánovat údržbu a servisní práce tak, aby se minimalizovalo množství výpadků a maximalizovala výkonnost. Moc nás těší, že klient je velmi spokojený s naším softwarem a oceňuje jeho schopnost přinést úspory času a nákladů na údržbu a opravy. Kromě toho byl také velmi pozitivně naladěn z rychlosti, s jakou byl SW KLID uveden do reálného využití.

Návštěva klienta Promens Zlín: Ukázka využití našeho software pro správu a údržbu výrobních a ostatních technologií SW KLID a mobilní aplikace v praxi
Návštěva klienta Promens Zlín: Ukázka využití našeho software pro správu a údržbu výrobních a ostatních technologií SW KLID a mobilní aplikace v praxi
Návštěva klienta Promens Zlín: Ukázka využití našeho software pro správu a údržbu výrobních a ostatních technologií SW KLID a mobilní aplikace v praxi

Celkově jsme byli velmi potěšeni tím, jak náš software přispěl ke zlepšení výrobních procesů a věříme, že naše spolupráce s tímto klientem bude i nadále úspěšná. Během naší návštěvy jsme měli také příležitost si prohlédnout provoz Promens Zlín a.s.  a vidět, jak náš software na správu a údržbu výrobních, strojních  a ostatních technologií je využíván v praxi. Byli jsme velmi nadšeni z toho, jak efektivně a účinně Promens Zlín a.s. využívá náš software, aby minimalizovala výpadky a zvyšovala produktivitu.

Během prohlídky výroby jsme viděli, jak náš software umožňuje sledovat stav údržby strojů v reálném čase, jak se plánují údržby a servisní práce a jak se snadno zaznamenávají a sledují opravy a údržby. Viděli jsme také, jak náš software pomáhá při plánování a koordinaci údržby výrobních procesů, což pomáhá zvyšovat produktivitu a minimalizovat časové prodlevy. Díky funkcionalitám naší mobilní aplikace je pracovníkům údržby umožněn rychlý přístup ke všem důležitým informacím o stroji pomocí skenování QR kódu, který je přilepen na stroj. Díky této funkci může technik rychle získat přístup k informacím o stroji, dokumentaci stroje, včetně historie oprav a údržby, a snadno zaznamenat novou opravu nebo údržbu přímo z mobilního zařízení. Toto vylepšení umožňuje zrychlení procesu údržby a oprav, což v konečném důsledku znamená menší výpadky a vyšší produktivitu.

Velice oceňujeme, že se klient stal významným partnerem pro vývoj našeho software, poskytuje nám zpětnou vazbu a podává návrhy na další vylepšení software, aby mohl lépe vyhovovat potřebám výrobního prostředí. Tato spolupráce nám umožňuje lépe pochopit potřeby klienta a poskytnout mu přizpůsobené řešení, neustále zdokonalovat a inovovat náš software na správu a údržbu výrobních a ostatních technologií, aby lépe vyhovovaly potřebám našich zákazníků. Osobně tímto chceme poděkovat panu Davidu Pernickému z Promens Zlín za jeho přístup, a to jak k příkladnému přístupu při implementaci SW do praxe, tak k podpoře rozvoje celého systému a jeho funkcionalit. Věříme, že tato spolupráce nám pomůže posunout SW KLID kupředu a zlepšit naše řešení pro využití SW v průmyslu a praxi.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.