Pozvání na Konferenci údržby 2023: Propojení znalostí pro efektivní správu zařízení

Pozvání na Konferenci údržby 2023: Propojení znalostí pro efektivní správu zařízení

Srdečně vás zveme na prestižní mezinárodní odbornou událost, která nese název Konference údržby 2023. Termín konání je stanoven na 20. a 21. září, a tato akce slibuje nejen osvěžení vašich znalostí, ale také cenné příležitosti k setkání s významnými osobnostmi v oblasti údržby.

Motto letošní konference zní: „AUTONOMNÍ ÚDRŽBA A DIAGNOSTIKA ZAŘÍZENÍ ANEB KAŽDÝ MÁ VLIV NA KONDICI STROJŮ.“ Skrze toto motto se budeme zabývat nejen tradičními aspekty údržby, ale rovněž inovativními přístupy k autonomní údržbě a využití technické diagnostiky. Moderní doba nám přináší mnoho klíčových systémů, jež nám umožňují dosáhnout optimálního stavu zařízení a zvýšit efektivitu údržbových procesů.

Konference si klade za cíl propojit různé účastníky, mezi něž patří nejen odborníci v oblasti údržby, ale i seřizovači a operátoři. Jejich spolupráce je neocenitelná pro dosažení vynikajícího výkonu zařízení. Téma letošní konference zahrnuje oblasti od digitální transformace údržby až po otázky energetické efektivity, udržitelnosti, bezpečnosti práce a nových technologických trendů.

V průběhu konference budete mít příležitost potkat se s vystavovateli, kteří vám představí nejnovější technologické pokroky v oblasti údržby. To vám otevře cestu k objevení inovací, které mohou zásadním způsobem zlepšit vaše údržbové postupy a strategie správy zařízení.

Tuto značně očekávanou akci pořádá Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ), která se věnuje rozvoji údržbového odvětví v České republice. ČSPÚ sdružuje profesionály, kteří mají zájem o nejnovější trendy, postupy a technologie v oblasti údržby.

 Konferenční centrum AV zámek Liblice

Na programu konference naleznete široké spektrum témat:

  • Digitalizace údržby a prediktivní analýza: Vývoj moderních technologií zásadně mění způsob, jakým provádíme údržbu. Budeme diskutovat o využití senzorů, internetu a umělé inteligenci pro předpovídání poruch a optimalizaci údržby.
  • Energetická účinnost a udržitelnost: Kromě zachování provozuschopnosti zařízení, je důležité také minimalizovat ekologický dopad. Tato sekce se bude věnovat strategiím pro úsporu energie, odpadového hospodářství a využívání obnovitelných zdrojů energie.
  • Bezpečnost práce a rizika: Údržba může být náročná na zdraví pracovníků, proto je klíčové zaměřit se na bezpečné pracovní podmínky. Budeme tedy probírat nejnovější metody ochrany zdraví a minimalizace rizik spojených s údržbou.
  • Inovace v údržbových technologiích: Tato sekce představí nejnovější trendy v oboru údržby, včetně robotiky, automatizace a nanotechnologií.
  • Rozvoj dovedností a školení: Vývoj technologií vyžaduje neustálé zlepšování dovedností. Zde se zaměříme na různé metody a způsoby efektivního rozvoje pracovníků v oblasti údržby.

Rozmanitost témat na letošní Konferenci údržby nabízí inspiraci pro odborníky všech úrovní. Bude to skvělá příležitost nejen ke zdokonalení znalostí, ale také k navázání kontaktů a sdílení zkušeností s kolegy z oboru. Nezapomeňte si rezervovat čas v kalendáři na 20. a 21. září a co nejdříve se registrovat!

Během konference je pro vás připraveno i večerní setkání, které umožní neformální networking mezi profesionály v údržbě. Tato příležitost k výměně názorů a zkušeností představuje nepostradatelný krok pro posílení údržbové komunity.

Místo konání, zámek Liblice, poskytne konferenci ideální atmosféru pro odborné diskuse a propojení účastníků.

Pro více informací a registraci navštivte oficiální webovou stránku konference. Vaše účast bude nejen prospěšná vám osobně, ale také pro rozvoj celého odvětví údržby a správy zařízení.

Těšíme se na setkání s Vámi na Konferenci údržby 2023!

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.