Pozvánka na odborný seminář: Aplikace aditivních technologií, žárových nástřiků a laserových technologií v údržbě

Pozvánka na odborný seminář: Aplikace aditivních technologií, žárových nástřiků a laserových technologií v údržbě

V rámci aktivit České společnosti pro údržbu jsme ve spolupráci s Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni pro vás připravili jedinečný seminář zaměřený na nejmodernější technologie v oblasti údržby. Seminář s názvem „Údržba 4.0 a špičkové technologie v praxi“ se koná dne 25. června 2024 v Plzni.

Proč se zúčastnit?
Přední odborníci a technologická zařízení: Seminář nabídne přednášky a praktické ukázky od vedoucích expertů a prohlídky tří špičkových pracovišť – Regionální technologický institut, VZÚ Plzeň a LaserTherm.
Síťování a sdílení znalostí: Představuje ideální příležitost pro manažery a odborníky z oblastí údržby, správy budov, energetiky a výroby setkat se, vyměnit si zkušenosti a rozšířit si profesní kontakty.
Nejnovější trendy a aplikace: Seznamte se s nejnovějšími trendy v aditivních technologiích, žárových nástřicích a laserových technologiích, které mají klíčový význam pro zlepšování efektivity a kvality v údržbě.
Program semináře:
8:00 – 9:00 Registrace a uvítací slovo.
9:10 – 10:25 Prezentace a představení výzkumných center a technologií.
10:30 – 16:30 Prohlídky pracovišť a ukázky technologií ve třech skupinách s občerstvením a možností diskuse mezi účastníky.

Seminář nabídne nejen teoretické znalosti, ale i praktické demonstrace aplikací, které mohou výrazně ovlivnit efektivitu a inovace v různých průmyslových sektorech.

Registrace a další informace:
Pro více informací o registraci a programu semináře navštivte web České společnosti pro údržbu https://udrzba-cspu.cz/media/1186/program-seminare-cena.

Těšíme se na vaši účast a společné sdílení odborných znalostí a zkušeností

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.