Přehled vzorové interní dokumentace v oblasti facility managementu

Přehled vzorové interní dokumentace v oblasti facility managementu

O systému řízení v oblasti facility managementu jsme psali mnohokrát. Jednou z nejdůležitějších částí tohoto systému je definování postupů, pravidel, odpovědností a pravomocí. Rozsah dokumentace samozřejmě závisí na velikosti a zaměření organizace, a tak může být celkově velice odlišný. Našim zákazníkům připravujeme přímo na míru směrnice, které vycházejí z jejich potřeb a reality.

Je nezbytné, aby veškeré interní dokumenty-směrnice, odpovídaly skutečnosti. Nešvarem mnoha společností je velké množství dokumentů vydaných jen proto, aby byly vydány, ne proto, aby je někdo používal v praxi. Není výjimkou, když oddělení kvality nebo externí poradci chrlí dokument za dokumentem, jen aby obhájili svoji „existenci“ v organizaci. Výsledkem je, že se dokumenty nikdo neřídí, neodpovídají realitě a stávají se dokumentem pro dokument.  

Na druhou stranu, velké procento organizací nemá žádné dokumenty, postupy a pravidla hry. Což je druhý extrém a od určité velikosti firmy je nereálné smysluplně řídit systém bez jednoznačně stanovených mantinelů.

Pro ukázku jsme si připravili výběr z naší databáze „katalogu směrnic“, a to právě v oblasti facility managementu.  

Směrnice – Provozní předpis správy majetku
Směrnice – Zabezpečení provozu TZB a preventivní údržby
Směrnice pro proces – Recepční služba objektu
Směrnice pro proces – Strážní služba objektu
Směrnice pro proces – Proces úklidová služba
Směrnice pro proces – Zabezpečení běžné údržby
Směrnice pro proces – Vedení administrativně technické agendy správy majetku
Směrnice – Nakládání s odpady
Směrnice – Ochrana vod
Směrnice – Nakládání s chemickými látkami
Směrnice – Ochrana ovzduší
Směrnice – Havarijní připravenost
Směrnice – Metrologický řád
Směrnice – Místní provozní bezpečnostní předpis – dopravní řád
Směrnice – Zajištění procesu parkování
Směrnice – Povinnosti řidiče
Směrnice – O používání služebních vozidel

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.