Proč je v organizacích často brána oblast BOZP a PO za „nechtěné dítě“ a jak to lze za pomocí „starých“ zkušeností a nových metod, jako „AI“ změnit?

Proč je v organizacích často brána oblast BOZP a PO za "nechtěné dítě" a jak to lze za pomocí "starých" zkušeností a nových metod, jako "AI" změnit

Přístup k plnění povinností v BOZP a PO je o úrovni kultury v organizaci a je to kombinace přístupu filozofického a pragmatického, tzn. je to o míře morálky a míře riziku podnikání…každý podnikatel si musí ujasnit dvě věci:

1️⃣Bude na plnění povinností BOZP a PO klást malý důraz a nebude do této oblasti „investovat“, ale musí pak počítat s velkým podnikatelským rizikem, že se stane „průser“…
2️⃣Nebo bude podnikat s velkým důrazem na BOZP a PO s výrazně vyššími „investicemi“, ale pak své podnikatelské riziko výrazně sníží.

Pokusím se to vysvětlit za použití „starých metod“, které používal při svém podnikání už Tomáš Baťa a zapojením „moderních metod“, jako je AI…

Moderní pojetí bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je dynamický a neustále se vyvíjející obor, který dnes čelí novým výzvám a příležitostem, jež přináší digitální revoluce. Zapojení umělé inteligence (AI) do této oblasti nabízí inovativní možnosti, jak zlepšit bezpečnostní protokoly a zdravotní předpisy v souladu s potřebami zaměstnanců i zaměstnavatelů.
#TomasBata, zakladatel jedné z nejúspěšnějších obuvnických firem na světě a průkopník v oblasti řízení a průmyslové výroby, byl známý svým lidským přístupem k řízení firmy a důrazem na dobré pracovní podmínky. Jeho filozofie, že nelze nikoho „nutit k něčemu jen proto, že si myslíte, že to je správné a pro něj dobré,“ je nadčasová a stále relevantní i v době, kdy AI bude transformovat pracoviště.
Využití AI v bezpečnosti práce přináší mnoho výhod, jako jsou předpovědi nebezpečí, personalizované školení bezpečnosti a automatizace monitorování pracovních rizik. Díky AI může dojít k predikci potenciálních incidentů na základě historických dat a aktuálních pracovních podmínek, což umožňuje předcházet nehodám dříve, než se stihnou odehrát. AI také může pomoci vytvořit školení přizpůsobená specifickým potřebám každého jednotlivce, což zvyšuje jejich účinnost a relevanci.

Při aplikaci AI je však důležité neopomíjet Baťův citát a nezanedbávat „člověka“. Technologie by neměla být implementována pouze proto, že je považována za „správnou“ nebo „prospěšnou“, ale měla by být využívána tak, aby skutečně vyhovovala potřebám a bezpečnosti pracovníků. To vyžaduje průběžný dialog mezi všemi zúčastněnými stranami a závazek ke kultuře bezpečnosti, která respektuje a chrání každého zaměstnance.

AI může být integrována do firemní bezpečnostní kultury bez toho, aby byla vnucována, ale aby byla reflektována jako nástroj pro zvýšení bezpečnosti a zdraví na pracovišti. Cílem je spolupráce mezi člověkem a #AI, nikoli nahrazení jednoho druhým.

Jak AI může být integrována do firemní bezpečnostní kultury bez toho, aby byla vnucována, ale aby byla reflektována jako nástroj pro zvýšení úrovně BOZP na pracovišti?

Tak o tom zase příště…

Vladimír Baletka

https://www.linkedin.com/in/vladimírbaletka/