Co by měl obsahovat dokument Provozní předpis správy majetku

Co by měl obsahovat dokument Provozní předpis správy majetku

Co by měl obsahovat dokument Provozní předpis správy majetku

V dnešním článku se podívám na to, co by měl obsahovat dokumentProvozní předpis správy majetku. Tento dokument má být základním podkladem pro jednoznačné, dokumentované definování jasných odpovědností a tomu odpovídajících postupů. Při nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku je obdobný dokument naprosto nezbytný. Na uvedený dokument doporučujeme navázat Popisy pracovních míst, tak aby jasně popisovali odpovědnosti příslušných funkcí a samozřejmě odpovídající evidenční, plánovací a kontrolní informační systém.

Příklad OBSAHU základní směrnice pro správu majetku:

1 Úvodní ustanovení

2 Správa majetku

2.1 Povinnosti a pravomoci za správu objektu

2.2 Povinnosti a pravomoci za správu správy strojů, zařízení a ostatních technologií společností využívaných.

3 Zabezpečení budovy (pracoviště)

3.1 Vstup do budovy (na pracoviště) v pracovní době

3.2 Režim recepce a Evidence návštěv

3.3 Povinnosti zaměstnanců

3.4 Vstup do budovy (na pracoviště) v mimopracovní době

3.5 Úklid budovy (pracoviště)

3.6 Parkování a pohyb vozidel

3.7 Péče o stavební objekty

3.8 Dokumentace objektu

4 Správa strojů, zařízení a ostatních technologií společností využívaných.

4.1 zařízení a pomůcky a ostatní spotřebiče

4.2 Stroje (mechanizace)

4.3 Dopravní prostředky

4.4 informační technologie

5 Řízení dokumentů a záznamů

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.