Role Facility managmentu v Průmysl 4.0

Průmysl 4.0

Abychom lépe porozuměli tomu, jak se mění role facility managementu a jakou pozici zaujme ve druhé éře strojů, lépe známou jako čtvrtá průmyslová revoluce (Industry 4.0), je třeba udělat krok zpět a pochopit, co tato revoluce představuje a proč byla takto pojmenována.

Co je to Průmysl 4.0?

Při pohledu zpět do historie vývoje výrobních systémů zaznamenáváme, že pro první tři revoluce je snažší identifikovat příčiny a období:

  • první začala v období mezi 1760 a 1840 vynálezem parního stroje, který zavedl mechanickou výrobu;
  • druhá se konala mezi koncem devatenáctého a začátkem dvacátého století s příchodem elektřiny a ropy, což vedlo k masové výrobě v níž dominovala montážní linka;
  • třetí, která začala na konci 60. let, byla definována jako revoluce v oblasti informačních technologií, protože je určována vytvořením strojů, schopných zpracovat a vypočítat množství dříve nemyslitelných dat, která se vyvinula v menší a menší zařízení, až do příchodu osobních počítačů a po sléze internetu.

….. dcera této třetí revoluce počítá s rostoucí integrací kybernetických systémů, schopných vytvořit zcela automatizovaný a propojený systém průmyslové výroby, tj. Systém „inteligentních továren“, v nichž se váží fyzické a virtuální prvky což umožňuje nejen stále více přizpůsobovat produkty, ale také vytvářet zcela nové provozní modely.

Proč se role Facility managementu v průmyslu 4.0 stává ústřední?

Některé prvky odlišují tuto poslední revoluci od předchozích: prostřednictvím nástrojů a technologií, které jsou nyní dostupné většině uživatelů, se tato revoluce šíří mnohem rychleji a ve větší míře než v minulosti … A nejen to, předpokládá neustálou harmonizaci a integraci mezi různými obory a oblastmi, které se od sebe navzájem zcela liší. Přináší konkrétní a skutečné inovace, které vycházejí z propojení různých technologií. Proto se Facility Management, který vždy kombinoval rozmanité aspekty průmyslové reality (technologické, provozní, lidské, strukturální), stává v této realitě tak současným a ústředním.

Facility Management, jehož hlavním účelem je zvyšovat efektivitu společností, je schopen vyhodnotit a analyzovat celou řadu komplexních technologických, provozních a instrumentálních inovací.

Mluvíme například o technologiích pro digitální výrobu, které se váží s biologickou dimenzí: vývoj materiálového inženýrství je dnes schopen vyvinout systémy, které upřednostňují interakci mezi naším tělem, výrobky denní konzumace a dokonce i budovami ve kterých sídlíme. Další oblastí je oblast umělé inteligence, která zásadně mění náš životní styl: autonomní vozidla, drony, virtuální pomocníci, se kterými můžeme dokonce mluvit, zařízení, která nám zpřístupňují a zpracovávají obrovské množství dat, dokonce dokáží identifikovat cílové uživatele nebo určují prognózy trhu. Nebo vývoj softwaru (CMMS, BIM, GIS), který je schopen kompletně mapovat strukturu budovy a jejich energetických zařízení,  a to za účelem ověření spotřeby, optimalizace nákladů a predikci plánů údržby. A konečně, nejzajímavější výzvou této čtvrté průmyslové revoluce se zdá být výzva ve světě práce a výrobních postupů: pokrok technologií a pokles procenta pracovní síly ve vztahu k HDP ve skutečnosti vedly společnosti k nahrazení pracovní síly kapitálem. V tomto scénáři je nezbytné zaručit intelektuální a inovativní kapitál, za účelem outsourcingu těch pracovních procesů, které nepředstavují hlavní předmět podnikání společnosti.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.