„Série: Digitalizace Údržby – pohledem poradce a kouče“

Digitalizace Údržby - pohledem poradce a kouče

Vážení čtenáři,
S radostí vám představuji první článek z nové série „Digitalizace Údržby – pohledem poradce a kouče“, kterou připravil David Pernický (Plant Manager Z2  společnosti Promens Zlín www.promenszlin.com), konzultant pro digitalizaci údržby a zástupce kolektivního člena České společnosti pro údržbu – www.cspu.cz

S ohledem na dynamický vývoj v průmyslu a nástup digitální éry, se tato série zaměří na klíčový krok pro budoucnost české výroby – digitalizaci údržby.

David Pernický, nás provede komplexním pohledem na výzvy a příležitosti, které s sebou přináší digitalizace údržby. Jeho zkušenosti mu umožňují vnímat digitalizaci nejen jako technologický posun, ale také jako strategickou příležitost pro zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti.

V prvním článku se zaměří na výhody členství v ČSPÚ a jak tato spolupráce poskytuje zkratku k odborným znalostem a nejnovějším trendům v oblasti údržby. Představí také základní principy zacílených auditů a roli koučinku v implementaci digitálních inovací.

Tato série slibuje hluboké pohledy do světa digitální transformace údržby, a my věříme, že vám poskytne nejen inspiraci, ale také konkrétní nástroje pro efektivní implementaci digitálních technologií ve vaší firmě.

Série: Digitalizace Údržby – pohledem poradce a kouče“ článek I.

Digitalizace údržby je z mého pohledu klíčový krok pro budoucnost české výroby.

V současné době čelí český průmysl uvědoměle nástupu digitální éry, v popředí zájmu stojí digitalizace údržby. Tento přístup není pouze o technologickém pokroku, ale o promyšlené strategii, která výrazně zvyšuje efektivitu a snižuje náklady. Jádrem úspěchu je integrace inovací a expertního know-how.

Zkratka k úspěchu přes ČSPÚ

Spolupráce s ČSPÚ, využití vzdělávacích a konzultačních projektů nabízí významnou zkratku k získání odborných znalostí a nejnovějších trendů v oblasti údržby. Firmy se tak mohou rychle přizpůsobit měnícím se požadavkům a zefektivnit své procesy. Toto partnerství zároveň otevírá dveře k síti odborníků a zdrojům, které jsou klíčové pro navigaci v digitální transformaci. Proč tedy ztrácet čas, zvyšovat náklady a hledat mnohdy již vymyšlené a vysoce profesně zpracované!?

Specifika výrobních procesů si žádají individuální přístup a zde hrají zacílené audity klíčovou roli. Tyto audity se zaměřují přímo na specifické potřeby a požadavky daného výrobního zařízení (i oblasti zaměření daného odvětví výroby), což umožňuje identifikovat příležitosti pro zlepšení a efektivitu. Není zde rozdíl mezi automobilovým průmyslem, facility externí službou nebo hotelnictvím.

Role koučinku v implementaci

O tom, že se koučink vyplácí svědčí zpětné vazby a návštěvy společností, kde jsou již systémy pro správu a údržbu zavedeny, ale bohužel se plně nevyužívá jejich potenciál. Pozitivní zpětné vazby jsou i z hlediska prováděných auditů. Role kouče je jednoznačně přínosná, zejména v kontextu implementace samotné digitalizace. Individuální přístup, přináší flexibilitu a podporu, která je pro firmy často klíčová. Díky tomu se organizace rychle adaptují na nové postupy a zavádí prvky digitalizace daleko efektivněji.

Hodnocení úspor a přínosů

Významným aspektem digitální transformace údržby je možnost kvantifikace přínosů ve vztahu k nákladům. Praktické zkušenosti ukazují, že používání software jako je příkladem CMMS SW Klid přináší jasně definované oblasti úspor. Firmy tak mohou lépe vyhodnotit návratnost svých investic do digitalizace a strategicky plánovat další kroky. Dokážeme s velkou přesností určit Vaše potřeby, ke spuštění systému CMMS a v podstatě úvodní analýzou identifikovat potřeby konkrétní společnosti v oblasti digitalizace údržby.

Závěrem, digitalizace údržby v rámci českého průmyslu představuje nejen technologický posun, ale také strategickou příležitost pro zvýšení efektivity, plnění legislativních požadavků např. zákon 250 – k vyhrazeným technickým zařízením, snížení nákladů na trhu konkurence. Zacílené audity, kvalitní koučink a pečlivá analýza spolu s možností návratnosti investic, jsou klíčové komponenty pro úspěch v této éře.

David Pernický