Smartbuilding – inteligentní (chytrá) budova

Smartbuilding – inteligentní (chytrá) budova

Co to vlastně znamená? Co je vlastně inteligentní budova?

V průměru lidé tráví 80% svého života uvnitř budov – domácností, škol, kanceláří, nemocnic atd. Už nestačí, aby naše domy a kanceláře poskytovaly útočiště a udržovaly nás v teple. Díky vývoji technologií je dnes možné nejen poskytovat všechny služby, které uživatelé potřebují, ale lze toho dosáhnout i při co nejefektivnější budově, minimalizaci nákladů a snižování dopadů na životní prostředí během jejího životního cyklu. Budovy představují jeden z největších kapitálových nákladů pro podniky. Není tedy žádným překvapením, že vlastníci a správci nemovitostí neustále hledají nové způsoby, jak zefektivnit provoz a správu budov. Režijní náklady na budovy představují značné náklady pro každého vlastníka, uživatele budovy. Přestože se jedná o nezbytné výdaje, jsou často zbytečné, protože se budova nepoužívá inteligentně (v nevyužívaných místnostech se přetápí, svítí). Hlavní motivací inteligentní budovy je vyhnout se tomuto plýtvání energiemi a zdrojů.

Nejzákladnějším typem je inteligentní budova, která používá technologie ke sdílení informací o tom, co se v budově děje mezi jednotlivými systémy, aby optimalizovala provoz budovy. Tyto informace se pak používají k automatizaci různých procesů, od vytápění a větrání až po klimatizaci a bezpečnost.

Hlavním rysem inteligentních budov je, že základní systémy jsou v nich propojeny (vodoměry, čerpadla, vzduchotechnické a klimatizační jednotky, požární systémy, napájení, osvětlení, přístupové systémy atd.). Díky tomuto propojení je budova „inteligentní“ – je to schopnost systémů spolu mluvit. Senzory jsou nedílnou součástí inteligentních budov a hrají důležitou roli při shromažďování údajů, aby informovaly o tom, kam alokovat zdroje. Například mohou poskytovat informace o tom, kde jsou lidé v určitých denních dobách a v kterých oblastech je vysoký provoz. Důležité je, aby systémy shromažďovaly a analyzovaly informace neustále a v reálném čase. Toto průběžné monitorování umožňuje automatické úpravy, které mohou řídit podmínky v celé budově.

Výhodou inteligentních budov je mimo jiné zvyšující se produktivita uživatelů kvalitou vzduchu, fyzickou pohodou, bezpečností, hygienou, osvětlením, dostupností prostor atd. V inteligentních budovách dochází ke snižování spotřeby energií. Významných provozních úspor lze také dosáhnout z hlediska každodenních výdajů a údržby zařízení. Využití prostor může být vylepšeno na základě skutečných dat, která nabízejí identifikaci nedostatečně využívaných zdrojů a potenciál růstu do nevyužitých prostor.

Použití senzorů a kamer poskytuje přesné údaje o tom, jak se budova využívá. Shromažďovaná data se musí zabezpečit tak, aby nemohly být zneužity v souvislosti s ochranou osobních údajů. Implementace inteligentních systémů v budově má mnoho výhod, od nákladové efektivity až po zlepšení ekologických údajů o stavbě. Pojem inteligentní budova se postupně rozšiřuje a vzhledem k široké škále výhod, která se nabízí, se možná brzy stane normou. Inteligentní budovy vytvářejí velké množství dat o jejich vlastním využití, což běžné budovy prostě nedělají.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.