Software KLID minimalizuje rizika při správě majetku

Získali jsme další klienty k implementaci SWKLID ke správě majetku

Pokud se budete půlhodiny denně probírat v šanonech, dohledávat revize, potvrzení, čísla, kontakty aj., za rok tím ztratíte měsíc pracovní doby, kterou jste mohli věnovat tvořivé práci.
Obáváte se pokut za propadlé revize, nevyplacení pojistných událostí pro nedodržení zákonných povinností, nečekaných výdajů a investic do majetku, chaosu v dokumentaci po odchodu zaměstnanců, kteří vám spravovali majetek? Společnost EASY FM má řešení: informační systém pro správu majetku software KLID, který podnikům, úřadům a dalším institucím hlídá procesy v oblasti správy jejich majetku.

Ve společnosti EASY FM se rozhodli využít informační technologie, které už opravdu dokážou zázraky pro to, aby byl systém schopný zvládat oblast, kde je obrovské množství povinností, odpovědnosti, měnící se legislativy, zapojení lidských zdrojů a dodavatelů, a kde jde v případě chybování zpravidla o velké finanční ztráty. Zkrátka nastolit klid ve správě majetku, aby odpovědní lidé nemuseli mít obavu, že budou pykat za to, že něco opomenou. To inspirovalo společnost nazvat svůj software KLID. Podnikatel nebo management, když chce dosáhnout nějakého cíle, tak potřebuje procesy, lidi, budovy, technologie, licence atd., a samozřejmě, mít kontrolu. A o to se mu software KLID stará.

Co pojistné události?
Takové věci se, bohužel, stávají. A ještě horší dopad mají, pokud se zjistí, že jejich provozovatel neměl v pořádku legislativou stanovené náležitosti. Pokud by v tomto případě nenechal provést povinnou revizi, pojišťovny mu zkrátí pojistné plnění a ještě zaplatí pokutu. Nejhorší situace nastává při ublížení na zdraví nebo dokonce úmrtí, z nichž vyplývá trestní zodpovědnost statutárního orgánu a vedoucích pracovníků. Software KLID tak v oblasti správy majetku chrání i před trestní odpovědností.

Takže se po zavedení software může stát, že jeho uživatel zjistí, co všechno opomíjel?
Bývá tomu tak. Většina klientů, u nichž je provedena analýza, má minimálně dvacet procent věcí špatně, nebo je nedělá vůbec. Legislativa – od bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny, HACAP atd. – se totiž na něj valí ze všech stran. U jedné nadnárodní skupiny bylo zjištěno, že mají padesát procent všeho špatně. Ale ne proto, že chtěli šetřit, ale protože si mysleli, že to dělá někdo jiný. Sférou, v níž software KLID klientům výrazně eliminuje trable a šetří náklady, je zachování kontinuity. Například, když jim odejde klíčový člověk – facility manager, a rozpis činností odejde s ním. To pak bývá firma hodně ochromena. Její majitel či top management je ve velkém problému, protože v této velmi specifické, dalšími a dalšími normativy „obohacované“ oblasti se lze jen těžko orientovat. A pokud se mu na pozici facility managera podaří přijmout nového zaměstnance, může se stát, že než se zorientuje, bude v oblasti správy firemního majetku tápat třeba i půl roku. A spoléhat se na externí dodavatele – revizní techniky apod., že se budou ozývat, protože je to pro ně byznys? To nelze. Zaučení nového facility managera je drahé. Navíc je obrovská fluktuace. A když zaměstnavatel zjistí, že nový zaměstnanec po půl roce zaučování chce odejít, ztrácí velké peníze.

Další hrozbou jsou pokuty. Když přijde kontrolní orgán, většinou je to namátková kontrola, a možná udělí nějakou malou pokutu. Když je ale problém, kontrola už není namátková. Pokud se stane vážná nehoda, prvně ji vyšetřuje policie, následuje inspekce, pak pojišťovna. Všichni všechno důkladně kontrolují a pokuty bývají obrovské. Firma ztrácí na pojistném plnění, což mohou být milionové částky. Pokuty hrozí v řádu stovek tisíc až milionů korun. Pak už hovoříme o ohromných výdajích, které by firma neměla, pokud by ji hlídal software KLID, který je v prvé řadě o prevenci. O tom, že se klient vyvaruje těchto neblahých důsledků.

Jak software KLID pokrývá poptávku, co se týče velikosti firem?
Je pro malé firmy s několika zaměstnanci až po velké nadnárodní společnosti. Je vhodný pro téměř jakoukoliv organizaci a lze se k němu připojit odkudkoliv přes telefon. Takže klienty EASY FM je nejen celá velikostní škála obchodních společností, od malých s pár lidmi až po firmy s mnoha tisíci zaměstnanci, ale i instituce státní správy, církve, zkrátka kdokoliv, kdo hospodaří s majetkem. Vhodnost softwaru KLID je takřka univerzální. Je uživatelsky přívětivý a není drahý.

Co vedlo zakladatele EASY FM k vývoji tohoto softwaru? To, co se odráží v jeho názvu: hledání klidu. Hledal klid pro sebe, svoji rodinu i pro kamarády, a bavil ho softwary. Od začátku své profesní kariéry působil jako poradce pro systémy řízení. To je hodně multidisciplinární obor. Při té příležitosti se obeznámil s procesy ve stovkách firem. Od malých až po ty největší. Dělal projekty pro Českou poštu, pro vysoké školy, ministerstva a zároveň chystal systémy pro malé dopravní a výrobní firmy. Patnáct let nastavoval systémy a dělal pro stát, kde člověk až tak moc na výsledek nedohlédne. Trochu přitom začal ztrácel smysl své existence. Proto začal hledat něco, čemu rozumí, a co bude mít efekt, který brzy uvidí. Něco, co má smysl jak pro něho, tak pro klienty. Aby to byla opravdu užitečná záležitost. Něco, co může pomáhat nejen v České republice, ale i jinde ve světě. Software KLID je vyvíjen tak, aby fungoval kdekoliv, a společnost s ním expanduje do zahraničí. „Zkrátka mi dává smysl, když klientovi pomohu uvolnit část jeho pracovní kapacity tím, že práci předá stroji, a má klid“ – říká zakladatel EASY FM Ondřej Antoš.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.