Souhlas s vytvořením elektronické komunikační platformy*
Souhlas se zavedením notifikačních emailů*