SW KLID – Správa majetku, energetický management a řízení nájmů

Kam směřujeme mimo jiné s naším SW KLID pro správu majetku? V rámci SMART BUILDING CLUB https://smartbuilding.club/ nejen teoretizujeme, ale uvádíme naše společné myšlenky do praxe.

FACILITY MANAGEMENT, SMART BUILDING, SMART MAINTENANCE, SMART CITIES, IOT, ENERGY MANAGEMENT… To jsou hesla, kterými vítáme hosty ve SMART BUILDING CLUBU. V realitě aktuálně z tohoto pohledu dochází také k propojení aplikací zaměřených na správu majetku, energetický management a smart řízení nájmů.

 1. Správa majetku

Systém pro správu majetku a nemovitostí zajišťuje:

 • řízení pravidelných legislativních povinností v oblasti správy majetku (revize, kontroly, inspekce atd)
 • řízení pravidelných aktivit údržby
 • řízení pravidelných aktivit úklidové služby
 • zpracování prostorového pasportu
 • zpracování technického pasportu
 • řízení životního cyklu nemovitostí a ostatního majetku
 • ostatní činnosti v rámci správy nemovitostí a ostatního majetku
 • on-line komunikaci zainteresovaných subjektů (interní odpovědné osoby, externí odpovědné firmy)
 • opozorňování na plánované aktivity formou zaslání e-mailu interním a externím odpovědným osobám
 • HELP DESKOVÝ systém pro sběr a řízení požadavků s vazbou na e-mailové upozorňování všech zainteresovaných (zadavatel požadavku, řešitel)
 • Mobilní aplikaci

2. Energetický management

Co je energetický management ? -> Je to koncepce nakládání s energiemi. Měření a fakturace je jen nástroj pro procesní zefektivnění.

Je důležité mít kvalifikovaného partnera, který:

 • poradí s nákupem energií velkoobchodně a prodejem maloobchodně
 • navrhne opatření vedoucí ke snížení nákladů
 • je oporou u energetických auditů, stanovení energetických štítků atd. 

Energetický management je tvořen z:

A.        Energetický modul – aplikační části
B.         Zařízení potřebné pro napojení na systém odečtů z měřidel (tedy rozhraní pro načítání dat)
C.        HW pro vlastní měření

3. SMART řízení nájmů

Modulu SMART řízení nájmů využívá rozhraní pro načítání dat vyžaduje instalaci komunikačních jednotek odesílajících data z monitorovacích míst (měřícího zařízení) – jedná se o zařízení tzv Gatewey, která následně přenáší data do aplikační části EM – modulu Energetický management popsané v předchozím bodě.

Základní funkce Modulu SMART řízení nájmů

 • Generování smluv
 • Generování faktur samostatně i do systému Helios / Pohoda / SAP
 • Mobilní aplikace pro správce i klienty
 • Správa přístupů (vlastní čtečky, možnost otevírat dveře mobilem)
 • Evidence dokladů pro nájemní smlouvy
 • Automatické generování přepočítaných smluv o inflaci (nebo smluvní dodatek)
 • Propojení s Energetickým management a zahnutí nákladů do faktur
 • Hardware monitorující prostředí (Vlhkost vedoucí k plísním, záplavové senzory uzavírající ventily s vodou)
 • Evidence osobních dokumentů podle GDPR na jednom místě 100% digitálně s možností
 • Generování smluv podle vlastní smluvní šablony

A co to tady vše aktuálně propojujeme? 


A) Měření a monitoring  – oblast měření dat neboli, jak zajistit co nejvíce relevantních informací o pronajímaných objektech

– měření a monitoring energií
– měření a monitoring ostatní (kamery, parkování, teploty, vlhkost, detekce havárií atd)

B) Přenosová soustava – aby data „frčela“ musí být zajištěna kvalitní přenosová soustava
C) Datový sklad informací o měření a zařízeních – data také musí být řádně uložena, chráněna, zálohována a primárně dostupná odkudkoliv a kdykoliv
D) Energetický management pro analýzy, optimalizace a regulace  – data lze využít pro optimalizaci energetické náročnosti provozu pronajímaných objektů
E) Řízení nájemních vztahů  – data lze využít pro co největší automatizací a řízení nájemních vztahů.
F) Fakturační systémem  – Fakturační systémem čerpá z reálných online přístupných dat
G) Technická správa zařízení  – nesmíme zapomenout že se o nájemné jednotky musíme starat i po technické stránce včetně požadavkového systému na opravy a údržby
H) Portál pro nájemníky – a nájemník musí mít vše kdykoliv k dispozici

Správa majetku, energetický management a smart řízení nájmů je jedním z našich nových směrů rozvoje. Níže uvedený obrázek graficky znázorňuje, jak to celé funguje.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.