V MNOHA FIRMÁCH LEŽÍ PENÍZE DOSLOVA NA CHODNÍKU A CESTA K JEJICH NALEZENÍ NENÍ SLOŽITÁ…

Odborná způsobilost pro vyhrazená technická zařízení

Je zvláštní, jak opomíjená je v mnoha firmách technická správa budov a majetku. Přitom je to obvykle druhá nejnákladnější položka pro firmu po personálních nákladech a na rozdíl o personálních nákladů se v provozní oblasti dají snižovat náklady takřka „bezbolestně“.
I v údržbě platí Paretovo pravidlo:

-Pokud věnuju 80% času operativním věcem, protože mi na nic jiného nezbývá čas, tak objevím stěží jen 20% možných úspor.

-Pokud ale poměr obrátím a budu díky systému věnovat operativním věcem jen 20% tak objevím 80% potenciál k úsporám…

Četl jsem zajímavou knihu od M. Šturmy, kde popisuje jaké snížení nákladů přinese zavedení systému preventivní údržby:

-Snížení nákladů na celkovou údržbu o 20 až 25%
-Snížení celkového počtu poruch o 70 až 75%
-Snížení celkových prostojů o 35 až 45%
-Zvýšení efektivity výroby o 20 až 25%

V ÚDRŽBĚ A TECHNICKÉ SPRÁVĚ BUDOV A MAJETKU LEŽÍ MNOHDY „LADEM“ POTENCIÁL OBROVSKÝCH ÚSPOR V NÁKLADECH A JEDNOU Z ROLÍ MNG JE TEN POTENCIÁL OBJEVIT.

K #usporanakladu v #facilitymanagementu vede cesta přes #digitalizacidat zavedením #cafm systému #swklid a #management pak může být v KLIDU…

Vladimír Baletka

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.