Výhody cloudového řešení:

Výhody cloudového řešení:
  • Dostupnost a flexibilita. Do SW se připojí odkudkoliv, v jakoukoliv dobu a mohou program uživatelé snadno využívat z libovolného zařízení a z jakéhokoliv místa, kde je dostupné internetové připojení.

Odpovědní pracovníci – správci majetku nejsou vázáni na „jeden“ počítač, kde je SW nainstalován. Navíc mohou využít dnes již zcela běžná zařízení typu tablet, chytrý telefon a podobně a nejsou tak vázaní pouze na počítače. Pro přístup do programu, poskytovaném na cloudu, může uživatel jednoduše využít zařízení pracující na různých platformách, ať je jedná o Windows, Apple, Linux nebo i mobilních platformy jako jsou iOS či Android. Základem je kvalitní internetový prohlížeč a služba je plně dostupná. SW je tedy dostupný odpovědným zaměstnancům okamžitě v čase, v tu chvíli kdy potřebují provést záznam.

  • Využití aplikace SW KLID v telefonu nebo tabletu. Mnoho funkcionalit SW je připravováno na jednoduché evidování v aplikaci na telefon nebo tablet. Mobilní aplikace nelze spustit bez využití cloudového řešení tak, aby celkové řešení bylo finančně dostupné všem.
  • Centralizace dat a kontrolní systém z jednoho místa. Nejvíce se toto uplatní tam, kde se řídí provozovny umístěné v rozsáhlejším území, a to ihned v čase. Okamžitý přehled a kontrolní mechanismus z jednoho centrálního místa, zajištěný třeba pohledem do mobilního telefonu, je jednou z nejdůležitějších výhod SaaS aplikací. To že si vrcholově odpovědný zaměstnanec může jedním kliknutím do mobilního telefonu zkontrolovat například zajištění všech povinných revizí na provozovně, umístěné na druhé straně republiky, je jednoznačným přínosem.
  • Možnost využití help desku – požadavkového systému odkudkoliv. Zaměstnanec vystavující požadavek na údržbu nebo úklid nemusí mít přístup do aplikace, stačí mu přístup na internet. V rámci požadavkového systému cloudový systém využívá mobilní aplikaci kde s vazbou na značení prvků QR kody je tak zadání požadavku otázkou několika sekund.
  • Energetický management a dálkové odečty. Díky cloudovému řešení můžete sledovat on line stavy energetické spotřeby odkudkoliv a to okamžitě.Příkladem okamžitá informace o úniku vody nad rámec standartních limitů je z pohledů možných nákladů obrovským pomocníkem. Výrazným přínosem je také eliminace sběru dat tzv „obchůzkou“. Opadá tak časově náročné opisování stavu daného měřidla s nutností osobní návštěvy místa, kde je měřící zařízení umístěno. Dálkové odečty nelze spustit bez využití cloudového řešení tak, aby celkové řešení bylo finančně dostupné.
  • Bezkontaktní měření teplot – Claudové řešení umožňuje zaznamenat do modulu Bezkontaktní měření teplot kompletní historii jednotlivých měření a to na všech místech, kde je FACE SCAN umístěn.FACE SCAN nejen že spustí alarm při zjištění teploty návštěvníka, dalším výrazným přínosem je i zpětná možnost statistických vyhodnocení neb případných kontrol. ¨
  • Bezpečnost externích osobna jednom místě– díky on line evidenci přítomných externích osob na pracovišti, jejich příchodů, odchodů a školení BOZP je splnění této legislativní povinnosti hračka.
  • Okamžité servis a správa včetně neustálých aktualizací. Se je spravován a aktualizován v podstatě neustále, bez nutnosti zásahu IT specialistů klienta.
  • Možnost rychle měnit využívanou kapacitu služby. Spuštění a testování poskytované aplikace na správu majetku může být provedeno za velice nízkých nákladů a až po dostatečné době testování reálného využití SW v praxi lze postupně kapacitu navyšovat.

Také správa dat souvisejících s majetkem společnosti může například při významném rozšíření provozu znamenat výrazné zvýšení potřeby kapacity jak na uživatele, tak na data. V základu u cloudových služeb nebývá problémem platit za aktuálně využívané služby a pouze při významnějším navýšení dochází k přechodu na vyšší licence.

  • Eliminování potřeb instalace a provozu aplikace na vlastních infrastrukturách. Není třeba pořizovat potřebné výpočetní technologie, na kterých se zakoupený SW instaluje a následně provozuje, jako jsou servery atd. Hlavní náklady spojené s SaaS pro správu majetku jsou licence na pořízení software a výdaje za internetové připojení. Snižují se tím také náklady na údržbu HW a SW a snižují se tím i náklady na lidské zdroje – specialisty z ICT oddělení. O HW a SW se primárně stará poskytovatel cloudového softwarového řešení. U cloudu tedy odpadá veškerá potřebná péče o servery a část infrastruktury, na kterých by byl SW nainstalován.
Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.