Nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Vzdělávací program

TRESTNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU.

I sebemenší případ selhání odpovědných interních nebo externích osob znamená významné ohrožení pro celou společnost. Fatálním důsledkům se lze vyhnout, pokud budete mít správně nastavená preventivní opatření v oblasti správy majetku. Nepodceňte zcela zásadní rizika v oblasti správy majetku a vyhněte se sankcím, které podle zákona hrozí všem firmám!

4 500 Kč bez DPH

Komu je program určen

 • Majitelé společností a firem.
 • Statutární zástupci společností.
 • Management společností a firem odpovědný za řízení správy majetku (facility managementu) – oblasti BOZP, PO, životního prostředí atd.
 • Poznámka: kurz není určen pro OZO v PR a OZO v PO, ale pro statutární zástupce a členy managementu firem.

Absolvent získá

Znalosti a přehled o právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce plynoucího z požárně bezpečnostního inženýrství ve své firmě a bude moci efektivně kontrolovat práci odborně způsobilých osob v oblasti prevenci rizik.

Důvody vzdělávacího programu

Provoz společností se dnes široce modernizuje a automatizuje. Velmi často probíhá řada významných investic do majetku. S uvedeným provozem (nemovitostí, technického a provozního zařízení, ostatního majetku) mnohdysouvisí plnění několika stovek legislativních povinností, které v aktuálním stavu nejsou schopny společnosti podrobně systematicky zmapovat a následně zkontrolovat jejich řádné plnění. Ohrožení společnosti vnímáme příkladem v:

 • 1
  trestně - právní odpovědnosti - porušení povinností v oblasti plnění legislativy správy majetku může mít závažné následky, a to nejen pro zaměstnavatele, ale i pro statutární zástupce zaměstnavatele, vrcholový management i vedoucí zaměstnance na všech úrovních řízení. Tato porušení mohou vést o k trestně-právní odpovědnosti
 • 2
  udělení pokut za propadlé revize a kontroly od kontrolních orgánů (v řádech statisíců až milionů) - přehled kontrolních orgánů níže
 • 3
  nevyplacené pojistných událostí při nedodržení zákonných povinností, při škodní událostech (při nerealizování- opomenutí a to zejména revizí, může dojít ke snížení pojistného plnění, např. v případě požáru apod. až o 30 %)
 • 4
  nečekané výdaje a investice při neprovádění plánovaní životního cyklu majetku
 • 5
  ukončení provozu, ztráta zaměstnání zaměstnanců při pokutách a škodných událostech

Program

 • oblast bezpečnosti práce
 • oblast požární ochrany
 • oblast životního prostředí
 • trestně právní odpovědnost
 • příklady z praxe

Přednáší

Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA

ze společnosti PYROKONTROL trading & consulting
mladší znalec / junior expert Soudní znalec v BOZP a PO / Judge advocate in OSH and FP Revizní technik elektro / Inspection technician of electrical devices Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik / Competent person at risk prevention Odborně způsobilá osoba v požární ochraně / Competent person at fire protection Odborně způsobilá osoba pro NCHLaS / Competent person at DCHSaM Koordinátor BOZP na staveništi / Safety coordinator on site

Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M.

Soudní znalkyně, ředitelka firmy ve společnosti PYROKONTROL trading & consulting
Neptej se, co mohou udělat druzí pro Tebe, zeptej se, co můžeš udělat pro druhé.

Ing. Ondřej Antoš

řízení
(+420) 606 822 023 ondrej.antos@easyfm.cz
Je specialistou na systémy řízení. Od roku 1997 se podílel na desítkách poradenských projektů v oblasti systémů řízení podniků a firem. Odbornost v oblasti správy majetku a zajištění back office společností jej vedla k myšlence založení firmy EASY FM s.r.o. jejíž hlavní vizí je pomoci chránit majitele firem a odpovědné zaměstnance před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku.

Místo konání

Brno - Impact Hub Brno - Cyrilská 7, 602 00 Brno - Ukázat na mapě

 • 12. červenec 2018 od 8:30-14:00 Impact Hub Brno

Objednávka vzdělávacího programu