Nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Vzdělávací program

Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku

I sebemenší případ selhání odpovědných interních nebo externích osob znamená významné ohrožení pro celou společnost. Fatálním důsledkům se lze vyhnout, pokud budete mít správně nastavená preventivní opatření v oblasti správy majetku. Nepodceňte zcela zásadní rizika v oblasti správy majetku a vyhněte se sankcím, které podle zákona hrozí všem firmám!

1280 Kč bez DPH

Důvody vzdělávacího programu

Provoz společností se dnes široce modernizuje a automatizuje. Velmi často probíhá řada významných investic do majetku. S uvedeným provozem (nemovitostí, technického a provozního zařízení, ostatního majetku) mnohdy souvisí plnění několika stovek legislativních povinností, které v aktuálním stavu nejsou schopny společnosti podrobně systematicky zmapovat a následně zkontrolovat jejich řádné plnění. Ohrožení společnosti vnímáme příkladem v:

 • 1
  udělení pokut za propadlé revize a kontroly od kontrolních orgánů (v řádech statisíců až milionů) - přehled kontrolních orgánů níže
 • 2
  nevyplacené pojistných událostí při nedodržení zákonných povinností, při škodní událostech (při nerealizování- opomenutí a to zejména revizí, může dojít ke snížení pojistného plnění, např. v případě požáru apod. až o 30 %) Může se tedy jednat o částky v řádech milionů až desítek milionů, o které lze krátit pojistné plnění
 • 3
  nečekané výdaje a investice při neprovádění plánovaní životního cyklu majetku
 • 4
  ukončení provozu, ztráta zaměstnání zaměstnanců při pokutách a škodných událostech
 • 5
  trestně - právní odpovědnost - porušení povinností v oblasti plnění legislativy správy majetku (nemovitostí, technického a provozního zařízení a ostatního majetku) může mít závažné následky, a to nejen pro zaměstnavatele, ale i pro statutární zástupce zaměstnavatele, vrcholový management i vedoucí zaměstnance na všech úrovních řízení. Tato porušení mohou vést jak k ukončení jejich vztahu se společností, tak i k jejich odpovědnosti za škody anebo k trestněprávní odpovědnosti

Cíl a výhody vzdělávacího programu

Cílem vzdělávání je výrazně snížit rizika, která hrozí při pochybení odpovědných osob a hlavně si pojistit, že i v případě pochybení se sankce nedotknou celé společnosti. 

Nejedná se o teoretické školení. Představíme Vám naše praktické zkušenosti s nastavováním systémů z desítek společností v ČR.

Vzdělávací kurz prohloubí znalosti v oblastech Systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku. To se v praxi projeví znalostmi o:

 • možnostech nastavení opatření vedoucí k efektivnímu řízení.
 • udržení znalosti o jednotlivých činnostech.
 • pořádku a přehledu v probíhajících činnostech.
 • jednoznačně rozdělených úkolech a odpovědností v rámci pracovních činností.
 • pořádku a přehledu v dokumentaci týkajících se jednotlivých oblastí.
 • identifikaci a eliminaci možných problémových oblastí.
 • eliminaci rizik a to speciálně i v oblastech týkajících se státního odborného dozoru, kde mohou mít případné nedostatky velice závažné důsledky. Jedná se o prevenci proti sankcím za neplnění povinností ze strany kontrolních orgánů.
 • jednoznačném nastavení dokumentovaných odpovědností a to jak interních, zaměstnaneckých tak externích dodavatelských.

Program 4-hodinového semináře
(9:00 – 13:00 hod.)

 • Jak na nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku
 • Oblast legislativní – legislativní požadavky, kontrolní orgány, sankce a pokuty
 • Právní výklad nastavení odpověsností z pohledu tresního a hmotného práva
 • Jak na jednoznačné definování odpovědností a pravomocí formou pracovních smluv, popisů procesů, směrnic, postupů, popisů pracovních míst a smluv s externími dodavateli
 • ICT podpora a řízení dat - představení možného SW řešení
 • Oblast majetkového pojištění
 • Analýza aktuálního zajištění procesů správy majetku
 • Představení nastavených systémů správy majetku v reálném prostředí organizací v ČR
 • Představení seznamu základních legislativních povinností pro oblast správy majetku
 • Představení vzorových směrnic a popisů pracovních míst 

Komu je program určen

Vzdělávací program Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v
oblasti správy majetku je určen všem obchodním společnostem vlastnící majetek, jelikož zákon se týká 
všech firem bez výjimky. Ocení jej nejen výkonný management a vedoucí zaměstnanci, ale také specialisté a pracovníci zodpovědní za řízení a údržbu majetku společnosti.

Přednáší

Ing. Ondřej Antoš

řízení
(+420) 606 822 023 ondrej.antos@easyfm.cz
Je specialistou na systémy řízení. Od roku 1997 se podílel na desítkách poradenských projektů v oblasti systémů řízení podniků a firem. Odbornost v oblasti správy majetku a zajištění back office společností jej vedla k myšlence založení firmy EASY FM s.r.o. jejíž hlavní vizí je pomoci chránit majitele firem a odpovědné zaměstnance před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku.

Místo konání

Praha - Every Day - Voctářova 2449/5, 180 00 Praha - Ukázat na mapě

 • 17. dubna 2018 od 9:00-13:00 EveryDay Praha

Brno - Impact Hub Brno - Cyrilská 7, 602 00 Brno - Ukázat na mapě

 • 24. dubna 2018 od 9:00-13:00 Impact Hub Brno

Objednávka vzdělávacího programu

Vámi poskytnuté osobní údaje budou sloužit společnosti EasyFM s.r.o. za účelem vystavení faktury pro školení "Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku" a vytvoření docházkového listu. Osobní údaje jsou zpracovávány a uloženy v systému Smartemailing.cz a po uplynutí jejich účelu, budou natrvalo smazány.