Vzdělávání zaměstnanců s podporu v roce 2016 POVEZ II

Blíží se otevření další vlny v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců.

Projekt y v řadě „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekty se zaměřují zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu. Proto je projekt určen pro ty zaměstnavatele, kteří v meziročním srovnání vykázali růst tržeb nebo nemají vyšší pokles tržeb.

Poslední projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců byl realizován v minulém období od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2015, přičemž vzdělávací aktivity museli být ukončeny k 30. 9. 2015.

Pro rok 2016 se připravuje navazující projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II “, jehož zahájení je plánováno na začátek roku 2016.

Ondřej Antoš

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.