Zabezpečení provozu podniku bezkontaktním měřením tělesné teploty zaměstnanců a jak využít kamerové systémy i v budoucnu?

Nadcházející ekonomická krize způsobená dopady celosvětového šíření onemocnění COVID-19 se dotýká nás všech a bude tedy nezbytné zabezpečit zdraví svých zaměstnanců a předcházet šíření této nemoci a nemocí jim podobných. Zabezpečení pomocí termovizních kamer je dnes populární řešení. Je však tato investice čistě jednorázová nebo lze tyto specifické kamerové systémy využívat i pro jiné účely?

Společnost EASY FM s.r.o. se dlouhodobě věnuje inovačním projektům v oblasti facility managementu, mezi ně patří i plán integrace nejnovějších duálních termovizních kamer do celkového řízení CAFM s využitím SW KLID. Jedná se o produkt partnerské organizace, měřící bezkontaktně tělesnou teplotu s vysokou přesností ± 0,3°C. Díky vestavěnému algoritmu dokáže umělá inteligence měřit více osob zároveň v optimální vzdálenosti 3 metry. Výsledky měření jsou k dispozici rychle a v reálném čase. Lze tak okamžitě identifikovat osoby se zvýšenou teplotou, a to i v případě zakrytí obličeje maskou, a předat tyto osoby k vyšetření odborníkem. Z pohledu využití nelze také opomenout výhody termokamer i u jiného typu onemocnění. Příkladem může být, že při chřipkovém onemocnění je ročně nemocných průměrně přes 5% zaměstnanců cca 14 dní a tomu odpovídají nemalé náklady, které v současné době hradí zaměstnavatel. Kamera umí rovněž rozpoznat obličeje a detekovat osoby, které mají nařízenou karanténu nebo vstoupili bez ochrany úst a nosu, a upozornit na ně.

Výhodou této termokamery, oproti mnoha jiným termokamerám, které slouží jen pro měření teploty, je využití pro další podnikové účely a řízení podnikových procesů, výrobních procesů a procesů podpůrných – personalistika a facility management. Termokamery lze implementovat do podnikového systému pomocí stávajících nebo nových SW řešení, a využívat data z kamer pro:

  • SMART výrobu – propojení pro operativní plánování a optimalizaci výroby s využitím technologie Průmyslu 4.0 (digitalizace, kapacitní plánování s pomocí digitálního dvojčete výroby).
  • SMART personalistiku – docházkové systémy, kontrola nošení osobních ochranných pracovních prostředků, atd.
  • SMART údržbu – facility management, údržba strojů, alarmy, apod.

V oblasti facility managementu lze data z kamer implementovat do podnikového systému prostřednictvím našeho software SW KLID, který slouží pro správu majetku a nemovitostí a to pro zajištění řízení pravidelných legislativních povinností v oblasti správy majetku (revize, kontroly, inspekce atd.), pravidelných aktivit údržby, úklidové služby, zpracování prostorového a technického pasportu, řízení životního cyklu nemovitostí a ostatního majetku, energetického managementu a ostatních činností v rámci správy nemovitostí a ostatního majetku.

Pracujeme na rozšíření o oblast personálního managementu a následné využití termokamer pro napojení na automatický docházkový systém, personální systém a kapacitní plánování s pomocí digitálního dvojčete výroby. Dalšími možnostmi využití je například automatické hlídání používání specifických OOPP (přilby, ochranné brýle, roušky atd).

Digitalizace jen nezbytným pokrokem v zajištění konkurenceschopnosti a je vhodná do všech struktur podniků. Domníváme se, že každý podnik by měl mít zpracovaný plán digitální transformace podniku. Oblast digitalizace facility managementu je její nezbytnou součástí.

Chcete se o využití termokamer pro digitalizaci výroby a facility managementu dozvědět více? S důvěrou se na nás můžete obracet na office@easyfm.cz

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.