Základní otázky, které vám mohou změnit život aneb jak nastavit systém správy majetku – 3.díl PROČ?

V novém článku se budeme věnovat další ze zásadních otázek v nastavení systému. V předchozích třech článcích jsme se dozvěděli odpovědi na otázky KDE? a CO? Před sebou máme ještě běh na dlouhou trať v podobě dalších neméně důležitých bodů.

3) PROČ?

Podle zjednodušeného manuálu v předchozích článcích už máme provedené důkladné třídění. Víme přesně, co a kde máme. Jenže o každý prvek je potřeba se adekvátním způsobem starat, nějak ho udržovat v chodu, aby měl co nejdelší životnost. Ta je sice důležitá, aby věci fungovaly tak, jak mají, ale důležitější je znát důvod PROČ musím předmět udržovat? Je to z toho důvodu, že existuje mnoho legislativních požadavků. Už jen samotným aktem nákupu na sebe přebíráme zodpovědnost za správný provoz a použití předmětu.

Jako příklad si můžeme představit obyčejný kotel. U něj je ze zákona nařízeno, aby se každý rok prováděla pravidelná kontrola a revize. Pokyny si můžete sami dohledat v návodu výrobce kotle. V něm by mělo být mimo jiné uvedena i frekvence výměny určitého prvku, jak postupovat během čištění, jak ho resetovat apod.

Abychom si shrnuli podstatu otázky PROČ?, musíme vědět, že je především o pečlivém nastudování veškerých dokumentů, zákonů, norem, metodik, manuálů a příruček. Čím více toho máte, tím složitější tento proces je. Zorientovat se v něm je pro jednu osobu téměř nadlidský výkon, a proto je tu SW KLID, který si všechno pamatuje za vás a pomůže vám najít přesně to, co hledáte a potřebujete.

Důležitou a samostatnou kapitolou je Porušení povinnosti při správě cizího majetku, kterého se týká § 255a odst. 1 tr. zákona (zák. č. 140/1961 Sb.). Testného činu, se dopustí ten, kdo:

  • jinému způsobí škodu nikoli malou tím, že poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek,
  • z vědomé nedbalosti jinému způsobí značnou škodu tím, že poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku.

Další nedílnou a rozsáhlou kapitolou je proces pasportizace = proces sběru informací a tvorba pasportů. Jde o jednu ze základních činností při správě majetku, která je důležitá jako nástroj pro správu majetku evidují jeho stavebně technický stav a slouží jako podklad pro plánování dalších procesů, prodlužující životnost a hlavně užitek.

Co to vlastně pasportizace je? Je to proces získávání informací o stavebnětechnickém stavu nemovitosti, čili je nositelem základních informací o nemovitém majetku. Pro majitele i správce nemovitosti je to jeden z důležitých nástrojů při získávání informací o nemovitosti při řešení údržby, obnovy, modernizace nebo při získávání informací o vybavení a výměrách a jiných technickoekonomických parametrech. Jelikož jde o skutečně rozsáhlé a zajímavé téma, budeme se mu věnovat v následujícím článku.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.