Zavedení procesního řízení s využitím CAFM systému v rámci zajištění provozu a správy budov a majetku – díl 1

Implementace softwaru SW KLID ve společnosti zabývající se logistikou

K napsání dnešního článku mě vedly zkušenosti a znalosti s jednou nejmenovanou společností. Je specializovanou společností, která se zabývá zajišťováním technického a energetického provozu budov, tzv. facility managementem. Činnosti zabezpečuje vlastním týmem odborníků v široké profesní skladbě, centrálním dispečinkem s nepřetržitým provozem a pohotovostí. K zajištění rozsáhlejších akcí využívá prověřené subdodavatelské projektové a realizační firmy.

Předmětem činností je:

  • zabezpečení provozu technologií, tj. obsluhy, dohledu, nastavení a kontrol parametrů, kontrol funkčnosti a zároveň zajištění havarijní a servisní pohotovostní služby, provádění havarijních a nouzových oprav, převzetí odpovědnosti za bezpečný provoz technologií objektu;
  • zabezpečení preventivní údržby, pravidelné provozní údržby dle provozních předpisů a zároveň zajištění odborného autorizovaného servisu vybraných technologií a provedení oprav zařízení pro zajištění funkčnosti v rámci potřebných technických parametrů včetně zajištění náhradních dílů a spotřebního materiálu;
  • zabezpečení běžné řemeslné údržby;
  • vedení administrativně-technické agendy.

Návrh na zlepšení činnosti

Osobně společnost znám již od samého začátku jejího vzniku. Vedení společnosti jsem navrhl zlepšení činnosti především zmapováním jejích hlavních procesů a zavedením SW podpory.

Můj návrh na zlepšení činností ve společnosti se skládá z několika kroků:

  • přehled hlavních procesů včetně podprocesů;
  • jejich zatřídění podle EU normy ČSN 15221;
  • nastavení metrik jednotlivých procesů;
  • návrh SW řešení pro správu a údržbu majetku.

Chci-li něco řídit, musím znát vazby, kompetence, procesy atd. V řízení služeb jsou však tyto atributy pojímány proces od procesu zcela svébytně, jsou často založeny na dlouhé historii, tradici a často jsou zcela odvislé od konkrétního vedoucího pracovníka. Je proto potřeba sjednotit tyto procesy do jednoho řádu. Na počátku musí být analýza stávajícího stavu a návrh jednotného procesního modelu. Od analýzy procesů ve společnosti očekávám, a se mnou i celé vedení společnosti, sjednocení procesů, popis jejich vzájemných provázaností, nastavení jasných zodpovědností, pravomocí a povinností jednotlivých vlastníků procesů a podprocesů. Následnou očekávanou skutečností bude úspora nákladů.

Po důkladné analýze procesů nastane čas na SW řešení pro správu a údržbu majetku. Od implementace CAFM jednoznačně očekávám soustředění dat na jednom místě s přístupem z jakéhokoliv PC, optimalizaci činností ve firmě, zvýšení kvality poskytovaných služeb, přehled o převzetí, akceptaci a administraci požadavků na služby. V příštím díle tohoto článku se budu zabývat procesní analýzou ve společnosti.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.